14.02.2022

Ett företag som vilar på stålkonstruktioner

Redan i unga år visste Ville Honkanen och Toni Salmi från S:t Michel att de ville bli företagare. MetForce Oy fick en stark tillväxt genom företagsförvärvet av Artun Paja Ky i Klemis.

Ibland är yrkesvalet en självklarhet: Ville är metallarbetare, det har aldrig funnits några andra alternativ. Vänskapskretsen och släkten består av många företagare, och därför ser han företagandet som det enda sättet att arbeta på. Toni däremot gjorde ett längre hopp från kemiteknik till metallbranschen, men företagandet är även välbekant för honom. Tillsammans utgör de ett team som delar på det operativa och administrativa ansvaret med respekt för bådas naturliga roller.

Idén till MetForce Oy kom ursprungligen från Ville. Han, en handlingsmänniska, var på väg att starta ett företag och hade redan varit på företagsrådgivningen på S:t Michelområdets Nyföretagscentrum under september 2017 när han kom på att det vore bra att få hjälp med de administrativa arbetsuppgifterna.

– Två personer innebär alltid mer kompetens än en person. Och med en företagspartner fördelas förstås även ansvaret på bredare axlar, och det är enklare att bolla idéer, berättar Ville.

Åldern en styrka

Företagsrådgivaren Heli Tavasti berömmer Tonis och Villes stålfasta hållning.

– De har redan från början haft bra planer för vad de ska göra. Företagets styrka är företagarnas unga ålder, som är sällsynt inom branschen, samt den ungdomliga can do-inställningen till allt.

Under företagets etableringsfas bistod Heli företagarna med bland annat beräkningar och en finansieringsansökan eftersom kapitalbehovet för anskaffning av maskiner var stort. Hon deltog även i NTM-centralens första möte avseende investeringsstöd.

Tillväxten bidrog till fokus

MetForce Oy började som en mekanisk verkstad som utförde maskinbearbetning och renoveringsarbeten. En verkställande direktör i ett litet företag är mångsysslare, och även Toni deltog i produktionen och installationsarbetena när det fanns tid över.

Men det var redan från början klart att det skulle anställas fler och verksamheten skulle utvidgas. Den första arbetstagaren anställdes direkt, och inom kort sysselsatte MetForce fem personer inräknat företagarna själva.

Under vårvintern 2019 fick Toni och Ville höra talas om Artun Paja som var till salu och som länge hade letat efter en efterträdare.

– Vi råkade vara på rätt plats i rätt tid, och i juli genomfördes affärerna. Vi växte rejält, och faktum är att köpet styrde vår verksamhet till att vi 2020 beslutade oss för att fokusera på tillverkningen av CE-märkta stålkonstruktioner.

I och med köpet av Artun Paja ökade antalet anställda med tio personer, och nu kan MetForce konkurrera med andra inom branschen genom offerter med mycket kortare leveranstider än tidigare.

Heli betonar att det är viktigt att förbereda sig noggrant för ett företagsköp. Expertisen i due diligence-processen hittades i MetForce egen styrelse, och den externa hjälpen begränsades till upprättandet av alla handlingar.

Toni uppmuntrar alla som vill starta företag att fundera på om företagandet kan inledas genom att köpa ett befintligt fungerande företag.

– Företagsidén är a och o. Men om man inte har en egen idé så finns det inget som hindrar dig från att hitta en partner som har en idé och som vill ha någon vid sin sida eller som efterträdare.