Hållbart företagsamhet och nytt arbete

Nyföretagscentrumen betjänar årligen över 15 000 personer som planerar företagande. Ungefär hälften av dem grundar ett företag och därtill börjar en del med ett företagarliknande jobb genom olika lättföretagaretjänster.

Nätverket av Nyföretagscentrumen har varit verksamt i Finland redan i över 30 år och verksamhetens resultat syns tydligt. Enligt effektivitetsundersökningen är 80 procent av de som använt sig av Nyföretagscentrumens tjänster fortfarande verksamma om fem år. Utav alla företag är motsvarande mängd 50 procent. Effektiviteten av Nyföretagscentrumens tjänster i företagarnas hållbarhet är tydligt.

Englit undersökningen skapar företag som grundats via Nyföretagscentrumen i genomsnitt 1,3 årsverke arbete under etableringsåret. Under fem år har mängden av årsverke fördubblats till 2,6 årsverke. Det betyder ungefär 10 000 nya arbetsplatser på den årliga nivån.