Hjälp med de första stegen av företagandet

När det blir aktuellt att starta eget företag, lättföretag eller utveckla en verksamhetsidé får du kostnadsfri sparring och rådgivning från nyföretagscentrumen . Det lönar sig att använda sig av den opartiska experthjälpen genast när du kommer på med idén om företagandet. Den pålitliga informationen ger dig säkerhet att fatta dina egna beslut.  

Om du redan har startat eget men företagsverksamheten är ännu i början och du saknar råd, lönar det sig att ta kontakt med nyföretagscentrumet. Vi hjälper också till när du vill utveckla ditt företag från att vara en bisyssla till heltidsarbete eller om du är intresserad av att köpa ett redan fungerande företag. Klicka dig fram till hemsidan av ditt närmaste nyföretagscentrum – anmäl dig med i infon eller boka tid till personlig rådgivning.  

 

Kuvituskuva: yrityksen kehittäminen

Etelä-Pohjanmaan Uusyrityskeskus ry Neuvoa-Antava

044 261 8064 https://www.neuvoa-antava.fi/

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

05 235 2220 https://www.kehy.fi/

Kehitysyhtiö SavoGrow Oy

0207 464 600 http://www.savogrow.fi/

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy KEUKE

050 341 3210 https://www.keuke.fi/

Kokkolanseudun kehitys KOSEK Oy

06 824 3400 https://www.kosek.fi/

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

044 702 2700 https://www.ladec.fi/

Lappeenrannan kaupunki – Wirma yrityspalvelut

05 616 3400 https://www.wirma.fi

Pietarsaaren seudun Uusyrityskeskus Concordia

010 239 7550 https://www.jakobstadsregionen.fi/fi/minulla-on-yritysidea/

Uusyrityskeskus Ensimetri

050 565 8000 http://www.ensimetri.fi/

Uusyrityskeskus Enter Satakunta

02 62 62 62 https://www.entersatakunta.fi

Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia

06 317 7600 https://www.vasek.fi/home/

Vakka-Suomen Uusyrityskeskus Ukipolis Oy

044 7732 212 https://www.ukipolis.fi/13

Wäläkky Keski-Savon Uusyrityskeskus ry

020 7425 870 http://www.walakky.fi/

YritysLohja (Lohjan Uusyrityskeskus)

040 6867 388 https://yrityslohja.fi

YritysVantaa (Vantaan Uusyrityskeskus ry)

010 4232320 https://yritysvantaa.fi/