Hjälp med de första stegen av företagandet

När det blir aktuellt att starta eget företag, lättföretag eller utveckla en verksamhetsidé får du kostnadsfri sparring och rådgivning från Nyföretagscentrumen . Det lönar sig att använda sig av den opartiska experthjälpen genast när du kommer på med idén om företagandet. Den pålitliga informationen ger dig säkerhet att fatta dina egna beslut.  

Om du redan har startat eget men företagsverksamheten är ännu i början och du saknar råd, lönar det sig att ta kontakt med Nyföretagscentrumet. Vi hjälper också till när du vill utveckla ditt företag från att vara en bisyssla till heltidsarbete eller om du är intresserad av att köpa ett redan fungerande företag. Klicka dig fram till hemsidan av ditt närmaste Nyföretagscentrum – anmäl dig med i infon eller boka tid till personlig rådgivning.  

 

Kuvituskuva: yrityksen kehittäminen

Business Helsinki (Helsingin Uusyrityskeskus ry)

+358 (0)9 310 36360 https://newcohelsinki.fi/fi/

Etelä-Pohjanmaan Uusyrityskeskus ry Neuvoa-Antava

+358 (0)44 261 8064 https://www.neuvoa-antava.fi/

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

+358 (0)5 235 2220 https://www.kehy.fi/

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy KEUKE

+358 50 341 3210 https://www.keuke.fi/

Kokkolanseudun kehitys KOSEK Oy

+358 (0)6 824 3400 https://www.kosek.fi/

Lappeenrannan kaupunki – Wirma yrityspalvelut

+358 (05) 616 3400 https://www.wirma.fi

Novago Yrityskehitys Oy

+358 (0)19 369 1865 http://novago.fi/

Ukipolis Oy Vakka-Suomen Uusyrityskeskus

+358 (0)44 7732 212 https://www.ukipolis.fi/13

Uusyrityskeskus Ensimetri

+358 (0)50 565 8000 http://www.ensimetri.fi/

Uusyrityskeskus Enter Satakunta

+358 (0)2 62 62 62 https://www.entersatakunta.fi

Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia

+358 (0)6 317 7600 https://www.vasek.fi/home/

Wäläkky Keski-Savon Uusyrityskeskus ry

+358 (0)20 7425 870 http://www.walakky.fi/

YritysEspoo (Espoon Uusyrityskeskus ry)

+358 (0)10 336 6550 https://www.yritysespoo.fi/

YritysVantaa (Vantaan Uusyrityskeskus ry)

+358 (0)10 4232320 https://yritysvantaa.fi/