Vad är startpengen?

Startpengen är avsedd som stöd till din försörjning som en ny företagare. Startpengen är inte stöd till företaget, utan den är avsedd för dina egna levnadskostnader. Startpeng är föremål för förskottsinnehållning, dvs. skattepliktig personlig inkomst.

Beviljandet av startpeng förutsätter företagsamhet som huvudsyssla och bidraget beviljas av arbets- och näringsbyrån i din region, eller av sysselsättningstjänsterna i din kommun. Man ansöker om startpeng från den egna arbets- och näringsbyrån. Som bilaga till din ansökan om startpeng behöver du en affärsverksamhetsplan och lönsamhets- och finansieringskalkyler.

Hjälp med att göra ansökan får du från nyförtagscentrumens experter inom företagsrådgivningen. Vår företagsrådgivning är kostnadsfri och konfidentiell.

Du kan beviljas startpeng om din affärsverksamhet anses vara lönsamt och om du antingen har erfarenhet av företagande eller om företagarutbildning. Beviljandet av startpeng förutsätter företagsamhet som huvudsyssla, och att stödet är nödvändigt med tanke på din utkomst.  Bidraget betalas inte om din utkomst är säkerställd på något annat sätt som till exempel med löneinkomst eller andra förmån. 

Du kan beviljas startpeng om

 • du innehar eller om du skaffar tillräckliga färdigheter för att bedriva företagsverksamhet och
 • du bedriver företaget på heltid och
 • din verksamhet anses uppfylla villkoren för lönsamt företagande

Du kan inte beviljas startpeng om

 • din företagsverksamhet anses erbjuda dig rimliga inkomster redan från början
 • startpengen bedöms mer än obetydligt förvränga konkurrensen mellan dig och andra som säljer samma produkt eller tjänster
 • du har inlett företagsverksamheten som huvudsyssla innan besluten om beviljande av bidraget
 • du har väsentlig utsträckning försummat dina skyldigheter att betala skatter eller lagstadgade avgifter eller om du har betalningsstörningar (arbets- och näringstjänstbyrån kan av särskilda skäl besluta att bevilja bidraget oberoende av dessa) 

Beloppet av startpengen under 2024 är 37,21 €/dag, vilket motsvarar grunddagpenningen enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Startpeng betalas ut för högst fem dagar per kalendervecka och den betalas månatligen i efterskott på basis av ansökan om utbetalning som du lämnar in.  

Vanligtvis kan man få startpeng högst i 12 månaders tid. Startpeng beviljas först till en period om sex månader och man måste skilt ansöka om fortsättning för startpeng.  

Blanketten för ansökan om utbetalning av startpeng bör lämnas in till NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och administrativa centrum (KEHA-centret) inom två månader efter betalningsperiodens slut.  

Man ansöker om startpeng från den egna arbets- och näringsbyrån. Som bilaga till din ansökan om startpeng behöver du en affärsverksamhetsplan och lönsamhets- och finansieringskalkyler. Hjälp med att göra ansökan får du från Nyförtagscentrumens experter inom företagsrådgivningen.

Kom ihåg att du inte kan inleda egentlig affärsverksamhet innan du fått beslut om beviljandet av startpeng. Om du planerar att ansöka om startpeng, ta reda på i god tid om du har möjlighet att beviljas startpeng.  

Om du inleder din företagsverksamhet i Nyland kan du komplettera din startpeng med tjänsten Startti Plus.

Startti Plus är en kostnadsfri experttjänst som erbjuds av arbets- och näringsbyrån i Nyland för företagare som har beviljats startpeng eller som har inlett företagsverksamheten med 4 månaders arbetslöshetsunderstöd. I Startti Plus-tjänsten vid Nyföretagscentrumet utarbetas en konkret plan för dig för att främja försäljningen och du får verktyg för att jobba på tillväxten av affärsverksamheten. 

I Startti Plus-tjänsten får du

 • konkreta råd för marknadsföringen av produkter/tjänster
 • handledning i effektiveringen och ökandet av försäljningen
 • tips till utnyttjandet av sociala medier inom marknadsföringen
 • möjligheter för nätverksbyggande

Tjänsten Startti Plus erbjuds av Nyföretagscentrumen i Nyland: