Alla arbetstagare tjänar in pension
för varje förtjänad euro