Att grunda ett företag kräver alltid kapital

Vid etableringen av en företagsverksamhet behöver du kapital för en uppstart av verksamheten och investeringar. Mängden kapital beror på din affärsidé och varierar stort mellan olika branscher. Ibland kan det räcka med några tusen euro, ibland handlar det om hundratals tusen euro.  

Omfattningen av finansieringsbehovet och inkomstkällorna tar du enklast fram med hjälp av finansieringskalkylen i samband med utarbetandet av affärsplanen.  

I de flesta fall kommer företagets finansiering från tre källor:

  1. företagarens egna investeringar
  2. lån
  3. eventuella bidrag eller stöd

Du kan placera eget kapital i företaget i form av sparade pengar eller annan egendom (apportegendom) som t.ex. maskiner, fastigheter eller bilar.

Lånekapital eller s.k. främmande kapital beviljas av banker, pensionsförsäkringsbolag och andra finansieringsinstitut som Finnvera. Startup-företag kan även inleda sin verksamhet med stöd av finansiering från affärsänglar eller kapitalinvesterare.  

Startpeng är däremot inte stöd beviljat till företaget utan den är avsedd so bidrag till dina levnadskostnader i början av företagsverksamheten.