Marknadsföring hjälper kunden

Utgångspunten för marknadsföring är alltid kunden och produkten eller tjänsten som ska säljas. Börja planera marknadsföringen genom att fundera på varför kunden borde köpa just från dig och vad du kan göra för att hjälpa kunden. Ditt mål är att lösa kundens problem eller behov på ett nytt eller bättre sätt än dina konkurrenter. Dessa frågor har du funderat på redan i affärsverksamhetsplanen och det lönar sig att återkomma till den då och då.

Marknadsföring är också att hitta kunder. När du planerar dina marknadsföringssätt, kom ihåg att dina konkurrenter är intresserade av att nå uppmärksamheten av samma kunder. Som bäst skapar din marknadsföring upplevelser och insikter som i sin tur aktiverar och uppmuntrar kunderna att agera – att köpa just från dig och att rekommendera dig även för andra.

Använd dig också i stor utsträckning av möjligheterna som sociala medier erbjuder: egna uppdateringar i olika kanaler, blogginlägg och betalda reklamer.

Rikta in

Effektiv försäljning och marknadsföring baserar sig på noggrann inrikting. Fundera alltså på hurdana kunder du vill nå, dvs. för vem är dina produkter eller tjänster planerade och var når du dem. Om du säljer barnleksaker lönar det sig kanske inte att marknadsföra dem på spelbranschens webbsidor, utan du når din potentiella kundgrupp bättre genom att göra reklam i en familjetidning.

Kundupplevelsen avgör

Ju bättre respons ett företag får från sina kunder, desto större kundkrets visar intresse för det. Människor är ivriga att rekommendera en bra produkt eller tjänst när de upplever att de fått mera än förväntat. Bygg upp din produkt eller service till ett brand. Vårda kundförhållandet: erbjud dina kunder extra hjälp, nyttiga guider och intressant innehåll i nyhetsbrevet eller blogginlägg. Gör handlingen enkel och trevlig. Glädja och överraska med något som kan får på köpet.

Vill du vera mera om marknadsföring? Ladda ner den kostnadsfria Guiden och bekanta dig med planeringsmallen ”Marknadsföringens strategiska val”.