Allting börjar med en idé – vare det en egen eller en köpt sådan

Vilken sorts kunskap har du som kan erbjuda något till andra och som kan skapa planeringsramen för ditt företag? Kunskapen kan basera sig på din erbetserfarenhet, yrkeskunskaper, utbildning eller dina hobbyer. Du kan också bli företagare genom att köpa ett redan verksamt företag, era del av det eller dess affärsverksamhet.

En bra idé baserar sig på efterfrågan på marknaden, dvs. kundernas riktiga behov, samt lösningen du erbjuder till efterfrågan. Gör en noggrann bakgrundsarbete så att din företagsidé kan luttras till en fungerande affärsidé.

Titta på videon Varifrån kommer en företagsidé?

Affärsidé
Kuvituskuva: yritysideasta liikeidea

Läs mer

Alla artiklar

Börja med
en affärsverksamhetsplan

Affärsverksamhetsplanen fungerar som en vägkarta för ditt företag. Den hjälper dig att strukturera olika delar av ditt företag och berättar om hur du i praktiken ska förverkliga dem. Det lönar sig att upprätta en noggrann affärsplan och uppdatera den i samband med företagets utveckling.

Du behöver en affärsveksamhetsplan ifall du ansöker om startpeng. Den är även en viktig förhandlingsverktyg i diskussioner med finansiärer, hyresvärden, underleverantörer eller leverantörer.

Så gör du en affärsverksamhetsplan
Kuvituskuva: liiketoimintasuunnitelma
Ideanappi

Finns det någon idé med min idé?

Testa din idé med Idéknappen. Du får feedback från företagsrådgivaren gällande vilken riktning du ska ta.

Idéknappen

Hur gör jag prissättningen?

Prissättning är utmanande men dess grunder är till slut rätt så enkla. Prissättningens ABS formas av kostnader, kunder och konkurrens.

Prissättning

Är företaget lönsamt?

Kalkylen tydliggör lönsamheten av din planerade företag. Med beräkningarna kan du också reda ut kapitalet som behövs för att starta företagsverksamheten.

Lönsamhetskalkylerna

Boka tid till
företasrådgivning

Från Nyföretagscentrumen får du kostnadsfri sparring och rådgivning. Det lönar sig att använda sig av objektiv hjälp från experter genast när idén om företagande uppstår!

Klicka dig fram till hemsidan av ditt närmaste Nyföretagscentrum – anmäl dig till företagsamhetsinfon eller boka tid till personlig rådgivning.

Kontakta oss, delta i företagarinfon eller boka tid till rådgivning

Det finns 34 nyföretagscentrum till din tjänst runtom i Finland.

Bläddra i regionala centrum