Nyföretagarcentralerna i Finland rf

Missionen av Nyföretagarcentralerna i Finland rf är att göra drömmarna om företagande till framgångar. Vår uppgift är att främja etableringen av hållbara företag i Finland. Våra värden är konfidentialitet, att lyckas genom samarbete och expertis.

Nyföretagscentrumen är oberoende och opartiska. Du kan alltid lita på att rättesnöret i rådgivningen och sparringen är den personens fördel som planerar företagande. Nyföretagscentrumens verksamhet styrs av nätverkets gemensamma tillvägagångssätt och kvalitetsprincip.

Kuvituskuva: vastuullisuus

Stark effektivitet

Cirka 80% av företag som använt sig av Nyföretagscentrumens tjäsnter är fortfarande verksamma efter fem år. Utav alla företag är motsvarande siffra 50%. Noin 80 %

Effektivitet

Ta kontakt

Skulle du vilja veta mera om tjänsterna vid Nyföretagscentrumen eller vår nätverk? Saknar du information om grundandet av ett företag? Representerar du en media och söker efter en företagare att intervjuas?

Kontaktuppgifter

Tillsammans lyckas vi

Vår nätverk består av 30 Nyföretagscentrum och en stor mängd företag, organisationer och förenigar som enas av en vilja att främja etableringen av hållbar företagande i Finland.

Medlemmar

Lue lisää aiheesta

Kaikki artikkelit
 • Nyheter
  16.02.2023

  Det exceptionella året ledde till ett behov av stöd bland blivande företagare

  Läs
 • Nyheter
  22.08.2022

  Trots det fortsatt osäkra ekonomiska läget och situationen i världen grundades nya företag i jämn takt

  Läs
 • Nyheter
  14.02.2022

  Lika många nya företag som före coronapandemin – ”Distansarbete lockade till att bli företagare”

  Läs