Firmanamnet är lätt och enkelt

Ett firmanamn passar oftast som företagsform för nyföretagare vars omsättning är högst några tiotusen euro. Man kan ändra firmanamnet senare till ett aktiebolag, om affärsverksamheten ökar.  

Gör firmanamnets etableringsanmälan på FOO:s ärendetjänst på www.ytj.fi. Om du gör etableringsanmälan elektroniskt ska du separat anmäla dig till Skatteförvaltningens register antingen genom MinSkatt-tjänsten eller med FOO:s ändringsanmälan. När företaget har registrerats, skickar Skatteförvaltningen dig instruktioner om hur du anmäler och betalar skatt. 

Du bör registrera ditt firmanamn också till handelsregistret om:

  • du driver näringsverksamhet som kräver tillstånd
  • du har ett permanent verksamhetsställe för din näringsverksamhet, vilket är en separat affärslokal som inte är din bostad 
  • du har andra personer i din tjänst än din partner eller ett miderårigt barn/barnbarn
  • du vill skydda ditt valda firmanamn, dvs. behålla namnet för dig själv
  • du söker företagsinteckning dvs. pantsätter företagets lösa egendom för att få säkerhet

Det kostar att registrera sig i handelsregistret. Behandlingsavgiften för en elektronisk anmälan är 60 euro, en pappersanmälan 115 euro (år 2023).  

Mer information gällande registreringen av firmanamnet på  FOO:s hemsidor

.