När en ung person blir intresserad
av företagande

De saker som ska beaktas när ett barn eller en ung person startar företagsverksamhet beror på åldersgruppen. Grundläggande information om att starta ett företag får du i vår guide Starta eget, och kontaktuppgifterna till den närmaste Nyföretagarcentralen hittar du här. Information om att starta en pop up-restaurang finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Företagarprogrammen enligt åldersgrupp

 • Program från småbarnspedagogiken till högstadiet, verksamheten täcker 35 procent av skolorna i Finland.
 • Verksamhet under läsåret, programmens längder mellan en vecka och ett år, verksamheten kan fortsättas efter läsåret under sommaren (verksamhetstiden dock sammanlagt ett år).

Ung Företagsamhet rf

 • Det finns nästan 200 4H-föreningar i Finland.
 • Många 4H-föreningar använder Företagarsedeln, kontrollera också möjligheten till kommunens stöd för sommarföretag och NuorisoLeader-bidraget i din region.

4H-akatemia (på finska)

 • Regionala verksamheten omfattar 13 orter, TAT Företagsbyar 237 kommuner, dvs. 76 procent av Finlands kommuner.
 • Sommarföretagare-programmet genomförs i samarbete med kommunerna. Programmet erbjuder Företagarsedeln, mentorskap och gemensamma evenemang under sommaren.

Ekonomi och ungdom TAT

Saker att ta reda på

 • De saker som ska beaktas när ett barn eller en ung person startar företagsverksamhet beror på åldersgruppen. När en under 18-årig person startar ett företag behöver hen sin intressebevakares, dvs. vårdnadshavares samtycke och underskrift för alla handlingar. Läs mer om intressebevakning på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats.
 • För identifiering behöver även en minderårig person ett identitetskort eller pass. För ansökan om pass för en minderårig behövs samtycke av alla vårdnadshavare.
 • Den lämpligaste företagsformen är firma, lättföretagande kan också vara ett alternativ för minst 15-åriga. Bekanta dig med företagsformerna på vår webbplats.
 • Försäljning av produkter och varor är också möjlig som annan förvärvsverksamhet. Läs mer på Skatteförvaltningens webbplats.
 • Ta reda på vilka tillstånd och anmälningar som krävs för verksamheten.
 • Ta reda på vilka stödalternativ din kommun erbjuder för unga personers sysselsättning/företagande. Oftast inleds företagsverksamheten självfinansierad. Vid företagarprogrammen är det möjligt att få till exempel Företagarsedeln, Stöd för sommarföretag och Sommarföretagarsedeln. Kontrollera stödet och förutsättningarna för beviljandet av stödet i det valda programmet.

Begränsningar avseende åldersgränserna

 • Kan självständigt öppna ett konto för sina inkomster.
 • Kan skaffa ett domännamn.
 • Kan själv bestämma över den egendom som hen tjänat in genom sitt arbete.
 • Kan börja som lättföretagare med sin vårdnadshavares samtycke.
 • Kan själv teckna aktier för ett aktiebolag.
 • Kan få en betalningsanmärkning. Läs mer om betalningsanmärkningen på Taloustaitos webbplats (på finska).
 • Kan ta till exempel MobilePay i bruk (på finska) (mobilepay.fi)

 • Rätt att få studiebidrag från och med ingången av den kalendermånad som följer efter den månad då barnet/den unga fyller 17 år, om barnbidrag inte betalas. Om barnet/den unga bor hemma, kan föräldrarnas inkomster påverka studiebidraget eller förhindra beviljandet av studiebidraget. Bidragets belopp kan beräknas med FPA:s räknare.

Information om bankärenden, beskattning samt pensions- och försäkringsskydd

Bankärenden

En minderårig kan få nätbankskoder som förutsätter ett bankkonto.

Läs mer

Beskattning

Avdrag från ett minderårigt barns inkomster görs enligt samma bestämmelser som från övriga skattskyldigas inkomster.

Läs mer

Pensionsskydd

Även en ung person bör vara medveten om var och hur pension tjänas in.

Läs mer

Nyttiga länkar

Detta avsnitt har sammanställts i samarbete med Business Äänekoski, Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia, K-S Yritysidea, projektet Bisnes Lande och sakkunniga vid Skatteförvaltningen.