Fakturan är en del av kundupplevelsen

En faktura är ett dokument, med vilket du ber om pengar från din kund för din sålda produkt. En bra faktura är lätt att betala och innehåller de uppgifter som skattemyndigheterna kräver. Försök gynna elektroniska fakturor eftersom de är miljövänliga och sparar på tid och besvär som går åt faktureringen.

Fakturan skickas oftast till kunden efter leveransen. Om produkten eller tjänsten är ett projekt för en längre tid, sker faktureringen ofta i delar under projektets gång och den sista delen faktureras när allt är färdigt. Vanligtvis ger man 14–30 dagar betalningstid för fakturan men betalningstiden för B2B-handel mellan företag är förhandlingsbar.

Vissa lagstadgade uppgifter måste alltid anges i fakturan. Säkerställ att det inte är några fel i fakturan innan du skickar den. Kunden är inte skyldig att betala en faktura med felaktiga uppgifter. Kom ihåg även att skicka fakturans eventuella bilagor. Ändra inte en redan skickad faktura. Om det är ett fel i fakturan som du skickat till kunden, måste fakturan krediteras och en ny faktura måste upprättas.

Hjälp från inkassobyrån

Om din kun inte har betalat fakturan som du skickat innan förfallodagen, skicka en artig betalningspåminnelse. Om din kund torts påminnelserna inte betalar fakturan, lönar det sig att överföra kravet till en inkassobyrå. Det sparar tid och energi för dig.

Indrivning är en aktivitet som kräver tillstånd. Bekanta dig väl med tjänsterna och priserna som olika indrivningsbyråer erbjuder för att hitta byrån som passar för dina ändamål. En bra indrivningsbyrå sköter indrivningen med stil och respekterar din kundrelation.

Kom ihåg att arkivera

Kom ihåg att sköta om arkivering av fakturorna. Som företagare är du skyldig att spara allt bokföringsmaterial – också fakturorna – sex år efter slutet på kalenderåret då din räkenskapsperiod avslutades.