14.02.2024

Sömnproffs genom målmedvetenhet 

Steget ut i det okända lönade sig, eftersom Uniaika har förnyat och diversifierat branschtjänsterna genom att erbjuda sömnvårdstjänster även utan remiss eller köer. 

Sari Kapanen är en erfaren sömnexpert, men företagare blev hon av ren nödvändighet. 

– Jag arbetade med sömnapnépatienter i 11 år på KUS lungklinik och upptäckte att deras vårdstig inte var optimal. Jag hade länge varit intresserad av sömn, trötthet och vakenhet, så jag utbildade mig till sömn- och sömnapnésjuksköterska. Jag tänkte att jag med mina nya kunskaper skulle kunna erbjuda tjänster till den här gruppen. Utöver hennes egen motivation och behov var det marknadens behov som gjorde att hon bestämde sig för att bli företagare, berättar Sari. 

Efterfrågan på sömnrådgivningstjänster exploderade av en slump i takt med ökad publicitet när man började tala mer om sömnapné. Uniaika erbjuder för närvarande sömnvårdstjänster för individer och grupper. Klienterna kommer direkt till Sari samt med remiss från företagshälsovården eller den privata sektorn. Uniaika är också den enda kända sömnkliniken i Finland som specialiserat sig på distansmottagning. 

Ett kliv ut i det okända 

Nyföretagscentrum hjälpte Sari att se en möjlig väg in i företagande. Det var ett rejält kliv ut i det okända, eftersom hon inte hade någon tidigare erfarenhet av företagande. Hon bestämde sig också omedelbart för att ge upp sitt vanliga jobb. 

Tarja Pöyhönen från Nyföretagscentrumet Kuopion seudun Uusyrityskeskus tackar Sari för hennes beslutsamhet när hon startade företaget. Hon konstaterar att den som planerar att bli företagare generellt sett bör kontakta en företagsrådgivare innan man säger upp sig för att försäkra sig om att saker och ting görs i rätt ordning, till exempel för att säkra startpeng och annan finansiering. 

Sari berättar att hon också har upplevt det som viktigt att den uppmuntran hon fick att starta eget kom från en yrkesperson. Det slutade med att hon sökte sig till företagarutbildningen vid TE-centralen på inrådan av Nyföretagscentrumet. 

Vikten av självutveckling 

En viktig lärdom för Sari i hennes företagande har varit att stå ut med osäkerhet och att gå utanför sin komfortzon. Hon har hela tiden vidareutbildat sig, och redan nu studerar hon till psykoterapeut. Sari och Tarja uppmuntrar alla företagare att ständigt uppdatera sin kompetens och vidareutbilda sig. 

– Utgångspunkten är att alla företagsgrundare rekommenderas att delta i någon form av företagarutbildning. Inom utbildningen utvecklas den egna affärsidén till en affärsplan, marknaden och konkurrenssituationen kartläggs och prissättning och planer görs upp inför en lansering på marknaden. Där får man en heltäckande bild av grundandet av ett företag och de första stegen i verksamheten, säger Tarja. 

Resten hänger bara på mod. 

– Det är bara genom att sätta igång som verksamhetens viktigaste fokus synliggörs! Fokus kan också ändras och det kan uppstå nya verksamheter som du inte ens har tänkt på från början, uppmuntrar Sari.