Kom ihåg även dessa företagsformer

Andra företagsformer i Finland är andelslag, öppet bolag och kommanditbolag. Nya öppna bolag och kommanditbolag grundas några hundra årligen, och de fungerar bra i vissa situationer.

Andelslag kan vara en bra företagsform när flera personer vill bli samarbetsföretagare. Det är en flexibel form av företagande som är bra att bekanta sig med.

Ett andelslag är en flexibel företagsform där antalet medlemmar kan variera enligt behov. Medlemmarna beslutar tillsammans om nya medlemmar, och medlemskap kan varken köpas eller säljas. Medlemmarna kan tämligen fritt komma överens om ansvar och förpliktelser i andelslagsavtalet som upprättas i samband med grundandet.  

Läs mera (på finska) om andelsag i andelsverksamhetscentrum Pellervos guide för grundare av andelslag.

Dokumentmallar som krävs för att grunda ett andelslag, anmälningsformulär och instruktioner för etablering hittar du i PRS etableringspaket på www.ytj.fi. Andelslaget måste registreras i handelsregistret inom tre månader efter att avtalet om bolagsbildning har undertecknats. Registreringen av ett andelslag kostar 380 euro (år 2023). 

Nyföretagscentrumen hjälper till även med att grunda andelslag.

Öppet bolag och kommanditboalg är personbolag, vars etablering kräver minst två bolagsmän, dvs. personer. Verksamheten i ett personbolag baserar sig oftast, precis som namnet antyder, på personer. De kan därmed vara lämpliga då företagsverksamheten är koncentrerad på bolagsmännens yrkeskunskap eller personliga arbetsinsats.

Bolagsmännen i ett öppet bolag och de ansvariga bolagsmännen i ett kommanditbolag ansvarar till lika stor del för bolagets åtaganden. Om en bolagsman gör ett åtagande, är även de andra ansvariga för det.  

När man skrivit under bolagsavtalet, registreras bolaget i handelsregistret och hos Skatteförvaltningen på www.ytj.fi. Anmälan måste göras inom tre månader efter att bolagsavtalet undertecknats, annars upphör etableringen att gälla. Registreringen av ett personbolag kostar 240 euro (år 2023).