14.02.2024

Målet är att bli bäst 

När Ehot Oy grundades var målet att producera de bästa barnskyddstjänsterna på krävande nivå i Finland. Dessutom har det blivit en arbetsplats där inte bara företagare utan även barn och personal trivs. 

Bakom företaget står tre skol- och arbetskamrater; Ville Rouhiainen, Tommi Mustonen och Matti Kortelainen.Ville hade redan erfarenhet av företagande, Tommi har gedigen kompetens inom barnskydd och Matti har å sin sida särskild erfarenhet av krävande vägledningsarbete för barn. 

– Vi blev frustrerade inom våra sektorer över att saker och ting inte verkade gå åt rätt håll i branschen. Vi ville göra saker bättre, både för barnen och för att förbättra bilden av branschen. Dessutom upplevde vi att det skulle vara möjligt att uppnå bättre resultat med lämpliga personalresurser, konstaterar företagarna. 

I S:t Michel har företaget en enhet för särskild omsorg med sex platser för omhändertagna barn som befinner sig i en mycket svår situation och en enhet med sju platser för långvarigt boende på krävande nivå. I samma fastighet finns dessutom två bostäder för eget hushåll. 

En värdefull hjälp för att komma igång 

Etableringsprocessen inom barnskyddsbranschen är lång. Heli Tavasti från Nyföretagscentrumet Mikkelin seudun Uusyrityskeskus betonar att det är mycket viktigt att all planering i ett tidigt skede samt grundarbetet är väl genomfört. Då framhävs vikten av en stark yrkeskompetens, som i fallet med Ehot. 

Även fast Ville redan hade erfarenhet av företagande, tackar företagarna Nyföretagscentrumet för det stöd de fick i början. Man hittade exempelvis en lämplig bokföringsbyrå via Nyföretagscentrumet. 

– Det här var en konkret och värdefull hjälp för oss. Vi har vuxit kraftigt vilket gör att det har varit viktigt med en kompetent bokföringsbyrå. Dessutom gav den här kontakten oss av en slump senare möjlighet att utöka vår fastighetssida, berättar Ville. 

Enligt Heli är bokföringsbyrån en mycket viktig samarbetspartner för företagare, så det lönar sig att redan från början se till att idéerna är i linje med bokföringsbyråns personal. Dessutom ska bokföringsbyråns kompetens och resurser motsvara företagarens behov. 

– Beslutet är viktigt, men inte slutgiltigt, eftersom bokföringsbyrån kan bytas ut vid behov, betonar hon. 

Utgöra ett exempel 

Företagarna strävar efter att tillhandahålla tjänster som respekterar barnet och tar hänsyn till individuella behov. Men minst lika viktig är personalen, och det har blivit en hederssak för företaget att hålla kvar personalen. Vi satsar på resurser och har betydligt fler anställda än vad som krävs för verksamhetstillståndet. 

– Vi vill visa hela Finland att det är möjligt att göra så här och lyckas och att det mest krävande barnskyddsarbetet kan utföras på ett sådant sätt som personalen klarar av. Personalen måste också ha möjlighet att utveckla verksamheten, konstaterar de. 

– Vi skapade en trivsam arbetsplats, men framför allt en barndom för barnen, betonar Matti.