Bygg på företagets brand medvetet och långsiktigt

När du grundar ett företag är företagets namn ett av de största besluten. Även namnen på produkterna och tjänsterna är viktiga. Namnen skapar en grund för branden av ditt företag och det hjälper dig att skiljas från konkurrenterna. Branden är en sätt att konsekvent berätta företagets egna berättelse. Det är föreställningen som ditt företag skapar hos mottagaren.  

Att målmedvetet bygga branden är en av de mest effektiva sätt att skilja sig från konkurrenterna. En stark brand är eftertraktad och man är beredd att betala lite extra för det. Kom ihåg att även en liten brand kan väcka intresse och lockar kunder till att köpa, och i bästa fall även att rekommendera för andra.  

Om din produkt inte har en brand är den endast en nyttighet, och då sker prissättningen rent på basis av marknaden.