Nästa generations företag

Börja planeringen av generationsskiftet i god tid, gärna redan årtal innan skiftet, så lyckas det sannolikt väl. Vanligtvis är det skattemässigt förmånligast om du kan skänka bort eller överföra ditt företag som förskott på arv till fortsättaren lite åt gången.

Ta även hand om att din företagsverksamhet är jämt lönsam – då lockas dina arvatagare av att fortsätta och eventuell extern finansiering är lättare att organisera.

I generationsskiftet ska man fundera åtminstone på
• med vilka egendomsandel fortsätter arbetet,
• hur ordnas finansieringen,
• vad är skattepåföljden samt
• när och hur berättar man för kunder och andra intressegrupper om ändringarna.

Den som fortsätter driva verksamheten i generationsskiftet är en ny företagare på samma sätt som i andra vid etablering av företag. Du får gratis rådgivning och sparring från Nyföretagscentrumen och du kan ladda ner guider både för avträden och fortsättaren från webbsidorna av VASEK som hör till vår nätverk. Även kommersiella aktörer som Yrityskaupat kan stå till din hjälp.

Ändringar i ägandet av ett familjeföretag väcker ofta stora känslor. När du bokar in tillräckligt med tid för generationsskiftet hinner både du som avträdare som den blivande fortsättaren tillsammans med andra inblandade vänja er vid situationen så bra som möjligt.