FöPL till din trygghet i livets olika faser

Företagandet är en kombination av frihet och ansvar. Dessa kombineras även i företagarens sociala trygghet och pensionsskydd. Som företagare på heltid har du också skyldighet att skaffa FöPL alltså företagarens pensionsförsäkring men du får själv besluta nivån på den. Lägg märke på att FöPL inte endast är en pension utan påverkar ditt liv också på ett mycket bredare sätt.

FöPL-arbetsinkomsten påverkar storleken av följande förmån:

 • sjukdagpenning
 • moderskapspenning och föräldrarpenning
 • inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning
 • sjukpension, rehabiliteringsstöd
 • arbetspensionsrehabilitering
 • ålderspension
 • familjepensionsskydd till dina anhöriga vid dödsfall

Du kan räkna ut påverkan av FöPL-arbetsinkomsten i ditt socialskydd och utvärdera storleken på försäkringskostnaderna med till exempel arbetspensionsbolag Varmas räknare.

Du behöver FöPL-försäkring om

 • du är 18–67 år oh företagare
 • du jobbar som företagare eller lättföretagare
 • ditt arbete som företagare varar i minst fyra månader
 • värdet på din arbetsinsats, dvs. din arbetsinkomst är minst 8 575,45 € om året (2023).

Teckna en FöPL-försäkring hos valfritt pensionsförsäkringsbolag inom sex månader efter att du inlett företagsverksamheten. Försäkringen baseras på din FöPL-arbetsinkomst vilket du som företagare definierar och som fastställs av arbetspensionsbolaget. Du betalar FöPL-försäkringsavgiften för alla månader som företaget varit verksam – även retroaktivt ifall du tecknar försäkringen efter början av företagsverksamheten.  

Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa är du företagare när du agerar i ett företag där du själv eller du tillsammans med familjemedlemmar äger en lagstadgad andel i. Du anses vara företagare även när du förvärvsarbetar utan att vara i ett anställnings– eller tjänsteförhållande, dvs. när du är frilansare eller jobbar via lättföretagstjänsten.  

Som företagare omfattas du av arbetslöshetsdagpenning om din arbetsinkomst som baseras på pensionsförsäkringen är minst 14 088 euro om året (2023). Med en lägre arbetsinkomst är man endast berättigad till arbetsmarknadsstöd.

Som företagare på heltid kan du inte beviljas arbetslöshetsförmån, utan din företagsverksamhet måste ha upphört för att du ska kunna ta del av förmånerna.  

Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa är du arbetslös då din företagsverksamhet kan bevisas ha upphört eller ditt jobb i företaget har upphört enligt lagstadgade villkor. Arbets- och näringsbyrån undersöker alltid de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för utbetalning av förmåner. Det hur företagsverksamheten definieras ha upphört varierar enligt företagsform och helhetsbilden.  

Löntagarkassorna försäkrar löntagare och företagarkassorna försäkrar företagare. Du kan inte vara medlem i två kassor samtidigt. Det lönar sig alltid att välja kassan efter den huvudsakliga sysselsättningen: om du bedriver företaget som bisyssla vid sidan av ett lönearbete på heltid, bör du vara med i en löntagarkassa.  

Arbetslöshetskassan för en företagare på heltid är Företagarkassan. Läs mera om arbetslöshetsskydd för företagare och bekanta dig med Företagskassan.

Om du inleder företagsverksamheten medan du är arbetslös kan du ansöka om startpeng eller arbetslöshetsförmåner för att säkerställa din försörjning. Om du väljer arbetslöshetsförmåner bedöms inte huruvida din företagsverksamhet är din bisyssla eller din huvudsyssla under de fyra första månaderna och du beviljas arbetslöshetsförmåner under denna period. Om din företagsverksamhet genererar inkomster för dig under de första fyra månaderna, beviljas du jämkad dagpenning.  

Efter fyra månader kommer arbets- och näringsbyrån att bedöma om din företagsverksamhet är din bi- eller huvudsyssla. Om företagsverksamheten avses vara din huvudsyssla har du inte längre rätt till arbetslöshetsförmånen. Om företagsverksamheten avses vara din bisyssla kan du fortfarande beviljas arbetslöshetsförmån. Observera att bedömningen inte görs på basis av företagsverksamhetens resultat utan på basis av tiden som lagts på verksamheten. Om din företagsverksamhet inte anses ha stabiliserat sig till en huvudsyssla och du vill fortsätta som företagare, kan du beviljas startpeng för de kommande månaderna. 

Om du vill, kan du som företagare ordna arbetshälsovård för dig själv och beviljas ersättning från FPA för det. Förutsättningen är att du har FöPL-försäkring.  

Arbetshälsovårdens mål är en hälsosam och trygg arbetsmiljö, ett väl fungerande arbetsgrupp, förebyggande av sjukdom relaterade till jobbet samt upprätthållande och främjande av hälsan och arbets- och funktionsförmågan.

Företagarens egen hälsa och funktionsförmåga är basen till en lönsam affärsverksamhet: ät väl, sov tillräckligt och motionera regelbundet. Även semestern är ytterst viktig för återhämtningen och arbetsförmågan.

 • Planera en tillräckligt lång semester och håll fast vid den.  
 • Meddela dina kunder om ledigheten och ordna allt nödvändigt i god tid.  
 • Om du behöver en ersättare ska du ordna det.  
 • Om du måste sköta vissa arbetsuppgifter under ledigheten ska du reservera och begränsa tiden för detta på förhand.
 • Skriv ned oavslutade uppgifter så att det blir enkelt att återkomma till dem igen efter ledigheten. 

Lär dig vara ödmjuk mot dig själv. Om du upplever problem med din förmåga och ork, ska du vara proaktiv och be om hjälp. Alla behöver ett skyddsnät för att klara sig och framför allt för att lyckas. Lär dig följande mantra omsorgsfullt: nätverka, kontraktera ut, prioritera och delegera.