Mot internationell framgång

Det finns många olika offentliga finansieringsservice för att stöda internationaliseringen av företag: bidrag, lån och borgen. Experterna hjälper både med planering av internationalisering och praxis.

Business Finland

Håller du på att skapa en internationell framgångshistoria eller behöver du hjälp med att känna igen möjligheterna i marknaden? Business Finlands expert- och finansieringstjänster riktar sig till företag som strävar efter betydande tillväxt och förnyelse på internationella marknader.

Finansiering kan beviljas till bland annat innovationer, tjänsteutveckling och marknadsutredningar. Finansiering kan bestå av antingen stöd eller lån och rådgivning om hur man söker finansiering ingår i tjänsten.

Finnvera

Du kan ansöka om finansiering från Finnvera för företagets inköp, investeringar och behov av driftskapital.

För tillväxtföretag är det ofta naturligt att ansöka om finansiering från den egna banken. Om ditt företag ändå fattas säkerhet som banken förutsätter, kan Finnveras garanti för små och medelstora vara en lösning. Gör en normal ansökan om kredit till din bank, som utvärderar ditt företags situation och kreditvärdighet samt ansöker om Finnveras garanti för små och medelstora för dig.

Finnvera finansierar även ägarbyten.

Kapitalinvesteringar

Vanligen är affärsänglar och andra kapitalplacerare intresserade av företag som strävar efter en snabb internationell tillväxt med skalbar affärsverksamhet. En lämplig kapitalinvesterare eller affärsängel kan du söka till exempel genom Pääomasijoittajat ry eller Finnish Business Angels Network.

Team Finland

Team Finlands mål är att erbjuda en fungerande servicekedja från rådgivning till finansiering till företag, och den har samlat alla offentliga internationaliseringstjänster. Information om marknader och deras möjligheter i olika delar av världen samt en omfattande mängd olika finansieringstjänster finns till din användning.

Hjälp med ditt företags strävan efter tillväxt och internationalisering får du även från ditt lokala Nyföretagscentrum. Vid behov kan du visas fram till samarbetspartner eller andra aktörer som främjar internationalisering.