Håll företaget alltid i försäljningsskick

Ett lyckat företagsköp börjar med att ditt företag är i försäljningsskick. Håll regelbunden koll på ditt företags nyckeltal och jämför dem med företag inom samma bransch dvs. dina konkurrenter. Fundera på hur företaget ser ut i en utomståendes ögon. Är dit företags utseende, logotyp och hemsidor lockande?

Vid ett företagsköp blickar köparen alltid mot framtiden. Det lönar sig inte att avsluta affärsverksamhetens utveckling och investeringar, även om man planerar att sälja företaget, däremot ska man utveckla kontinuerligt.

Vad säljer du?

Du kan sälja
• ett helt fungerande företag (aktiehandel)
• en del av företaget (förutsätter delning av bolaget)
• enbart affärsverksamheten
• en del av affärsverksamheten.

Be om experthjälp för att fastställa ditt företags ekonomiska värde. Sälj förnuftigt, inte enligt känsla – köparen är mera intresserad av framtidens förväntad avkastning än av företagets historia, vilket har betydelse endast för dig.

Företagsköp kräver tid

Due diligence, dvs. en kontroll av företagets ekonomi och administration som görs av köparen tar sin tid och kan påverka köpepriset eller köpets avtalsvillkor.

Köparen behöver tid även för att ordna finansieringen. Först när finansieringen är bekräftad och du har godkänt den slutgiltiga offerten, är det dags att slutföra själva köpet. Använd till exempel en juridisk expert till din hjälp, så att exakt rätt information anges i köpeavtalet.

Sköt om dina skyldigheter även efter avtalsdokumenten skrivits under. Bekräfta att de befintliga kunderna och eventuell personal förpliktar sig till den nya ägaren. För hemlig information vidare och förbered sig på att arbeta tillsammans med den nya ägaren eller finnas som ett stöd i en tid. Var beredd på att släppa taget för gott – företaget är inte längre ditt.

På Omistajanvaihdosfoorumi hittar du mera nyttig information från både företagets säljares och köpares synvinkel.