Från ensamföretagare till arbetsgivare

Gratulerar – din företagsverksamhet har utvidgats till den mån att du nu kan anställa förstärkning.

Innan du anställer personal är det bra att sätta sig in i arbetsgivarens skyldigheter, som grundar sig på lagar och kollektivavtal. Vi har samlat ett omfattande informationspaket också om rollen som arbetsgivare i Starta eget-guiden.

Lagstadgade skyldigheter i ett nötskal

Teckna de obligatoriska försäkringarna för dina arbetstagare: arbetspensionsförsäkring (ArPL), arbetslöshetsförsäkring, olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring samt grupplivförsäkring.

Anmäl utbetalda löner och yrkessjukdomsavgifter till inkomstregistret. Du kan ge bokföringsbyrån i uppgift att sköta anmälningarna och betala arbetsgivarprestationerna för dig.

Ordna förebyggande företagshälsovård för dina arbetstagare i anställningsförhållande. Den är kostnadsfri för dina anställda. Fpa ersätter nödvändiga och skäliga kostnader som uppstått till följd av anordnandet av företagshälsovård.

Observera även frågor gällande arbetarskyddet. Varje bransch har sina egna regler för arbetarskyddet som bör följas. Arbtestagare ska alltid ges tillräcklig information om potentiella olägenheter och risker på arbetsplatsen. Mera information från du på Arbetarskyddsförvaltningens webbplats.

Hjälp med att anställa en arbetstagare

Om du anställer en arbetslös arbetssökande kan du ansöka om lönesubvention för lönekostnaderna. Lönesubventionen är ett behovsprövat stöd som TE-byrån kan bevilja på grund av brister i den arbetslösas yrkeskompetens. Lönesubventionen är kompensation för att du eventuellt måste använda mera än normalt av din egen tid för att insätta arbetstagaren.

Stödbeloppet och stödperiodens längd bestäms utifrån hur länge personen som anställs har varit arbetslös. I stöd betalas 1 260–2 020 euro i månaden enligt grunden för beviljande av stöd. Observera att anställningen får inte inledas innan det finns ett skriftligt beslut om beviljad lönesubvention.

Läs mera om lönesubventionen på TE-byråns webbplats.