Även en ung företagare ska vara
noggrann med sina pengar