Vad är en affärsidé

Affärsidén är din konkurrensfördel på marknaden: genom att göra något bättre än dina konkurrenter erbjuder du mervärde till dina kunder. Affärsidén svarar på frågor som 

  • Vad gör ditt företag?
  • Vilka produkter eller tjänster säljer du?
  • Vem är din kund, och hur sker försäljningen?

Se på din affärsidé alltid ur kundens synvinkel – produkten eller tjänsten bör vara sådan som kunden är redo att betala för. När du tycker att du hittat på en bra idé, fråga dina bekanta om de skulle vara intresserade av den eller genomför en marknadsundersökning med vilken du utreder huruvida de potentiella kunderna är villiga att köpa din produkt eller tjänst.  

Fundera även på konkurrensen i ett större sammanhang och titta på hela branschen. Branschen är verksamhetsområdet där ditt företag verkar t.ex. förplägnadsbranschen (restauranger och kaféer), frisör- och skönhetsbranschen, byggbranschen och städbranschen. Inom vissa branscher är konkurrensen hårdare, och det krävs att man skiljer sig från mängden för att lyckas. Vad kan du erbjuda som är bättre jämfört med dina konkurrenter?

Du kan testa din affärsidé med Idéknappen.
Kom ihåg att kontrollera om din affärsidé förutsätter yrkesberhörighet eller koncession.