Ett aktiebolag kräver skriftligt avtal – gör det omsorgsfullt

Du kan grunda ett aktiebolag ensam eller tillsammans med flera personer. Det lönar sig att välja aktiebolag som företagsform speciellt när företagarna är flera än en.

Ett aktiebolag bildas när det registreras i handelsregistret. För att grunda ett aktiebolag behöver man ett skriftligt avtal om bolagsbildning som alla som ska undertecknas av alla aktieägare. Till avtalet bifogas en bolagsordning som innehåller minst tre delar: firmanamnet, hemorten och branschen. Det lönar sig också att göra ett skriftligt aktieägaravtal, även om det inte är obligatoriskt.  

I aktiebolagets avtal om bolagsbildning bör följande anges

 • datum för avtalet
 • alla aktieägare
 • antalet aktier per ägare
 • antalet euro som ska betalas till bolaget för aktien (teckningspris)
 • betalningstid för aktien
 • bolagsstyrelsens medlemmar.

Vid behov ska även den verkställande direktören, medlemmarna av förvaltningsrådet och revisorerna anges. Räkenskapsperioden ska bestämmas antingen i avtalet om bolagsbildning eller bolagsordningen.  

Registreringen av ett aktiebolag med en elektronisk etableringsanmälan i FOO-tjänsten kostar 240 euro och 380 euro för en pappersanmälan.  

Läs mera om att starta ett aktiebolagFOO:s webbsidor.

Om grundarna är flera än en, lönar det sig alltid att göra ett skriftligt aktieägaravtal. Det är ett avtalsrättsligt dokument där man reglerar aktieägarnas inbördes förhållanden, rättigheter och skyldigheter i bolaget.

Avtalet bör göras noggrant och avsiktligt. Det kan vara svårt att ändra avtalet efter att verksamheten inletts, om det uppstår oenigheter mellan dig och dina bolagspartner. Det krävs alltid ett gemensamt beslut av avtalsparterna för att ändra ett aktieägaravtal. 

I aktieägaravtalet kan man reglera till exempel:

 • organisering av bolagets verksamhet
 • arbetsfördelning
 • vinstfördelning
 • begränsning av aktiegruppen
 • princip för inlösning av aktier
 • konkurrensförbud
 • aktiernas öde vid en ägares dödsfall.

Hjälp med bearbetandet av aktieägaravtalet får du från experterna vid nyföretagscentrumen.