Intresserad av lättföretagande?

Lättföretagande är inte en juridisk form av företagande utan mera som en marknadsföringsterm för användningen av faktureringstjänsten. Lättföretagande är ett företagarliknande och flexibelt sätt om du säljer ditt kunnande smått eller tillfälligt eller om du vill testa din affärsidé. Den passar inte till att sälja produkter.

Som lättföretagare skaffar du själv ditt arbete och gör prissättningen för det. Fakturerandet av kunderna och betalningen av din lön tas hand om av faktureringstjänsten, som innehåller betjäningsavgiften i samband med lönebetalningen. Faktureringstjänsten sköter även förskottsinnehållningen och andra nödvändiga betalningar från din lön. Kom ihåg att säkerställa att fakturering via faktureringstjänsten passar för din kund.

Faktureringstjänster är bl.a.

Vid några faktureringstjänster skapas ett FO-nummer för dig, men det gäller snarare bokföringsbyråer som fungerar på nätet. Sådana tjänster är till exempel  

När du har ett FO-nummer antecknas du i företags- och organistationsdatasystemet som drivs av PRS och Skatteförvaltningen. Läs mera om FO-numret och YTJ.

Sätt dig alltså väl in i tjänsten som du valt och kontrollera om betjäningen skapar ett FO-nummer eller inte. Nyföretagarcentralerna hjälper dig även när du planerar lättföretagande.