Stöd till tillväxt och utveckling

Ditt företag kan vid något skede behöva ett uppsving för verksamhetens förnyelse, tillväxt eller internationalisering.

Patent- och registerstyrelsens tjänster kan användas i produktutvecklingens olika faser. Kanske du lyckas att skydda din uppfinning med patent eller en nyttighetsmodell och på det viset är du ett steg före dina konkurrenter.

Har du bekantat dig redan med tjänster erbjudna av Kasvu Open? De är riktade till små och medelstora företag vars omsättning är under 10 miljoner euro, och som vill skapa tillväxt för affärsverksamheten. Du kan till exempel göra en gratis tillväxtanalys för företag, vilket ger en omfattande översikt av ditt företags tillstånd och som du kan utnyttja i diskussioner med företagsutvecklare och finansiärer.

Även NTM-centralerna erbjuder analys-, konsult- och utbildningstjänster med vilka du kan utveckla ditt företag.

Sparring till ditt företags utvecklingsåtgärder får du också givetvis från Nyföretagscentrumen samt från företagstjänsterna i din kommun.

Därtill är det bra att satsa på att utveckla ditt eget kunnande. Högre yrkesutbildning särskilt riktad till företagare är yrkesexamen för företagare och specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledarskap. Du kan tänka att tiden och pengarna du satsar på studierna utgör samtidigt en investering i företagets konkurrensförmåga.

Läs mer

Alla artiklar

Nätverkande
lönar sig alltid

Nätverkande för ett företag är ett livsvillkor. Du kan hitta samarbetspartner, underleverantörer, idéer och nya kunder i nätverket.

Nyttiga samarbetspartner för ett företag som håller på att utvecklas kan till exempel vara handelskamrar, företagsorganisationer och organisationer i näringslivet. Sparring kan du få även från erfarna företagsmentorer.

Var aktiv – ju mer du själv är beredd på att ge, desto mer får du ut av nätverket.

Kuvituskuva: yrityksen kehittäminen

Mot internationalitet

Internationell framgång uppstår inte av sig själv, utan kräver hård arbete och planenlighet. Det finns även hjälp att använda sig av.

Internationalisering

Anställer du extra par händer?

Det är ett stort steg att anställa första arbetstagaren. Bekanta dig i god tid med arbetsgivarens skyldigheter på förhand.

Rekrytering och rollen som arbetsgivare

Stöd till din användning

Ditt företag kan beviljas offentligt stöd och bidrag i olika faser av verksamheten. Vanligtvis behöver man inte återbetala stöd och bidrag men de kräver ofta självfinansiering.

Stöd och bidrag

Boka tid till
företagsrådgivning

Från Nyföretagscentrumen får du kostnadsfri sparring och rådgivning. Det lönar sig att utnyttja objektiv experthjälp genast när du kommer på med idén om företagsamhet! Klicka dig fram till hemsidan av ditt närmaste Nyföretagscentrum – anmäl dig till företagsinfon eller boka tid till personlig rådgivning.

Kontakta oss, delta i företagarinfon eller boka tid till rådgivning

Det finns 34 nyföretagscentrum till din tjänst runtom i Finland.

Bläddra i regionala centrum