Prissättningen på ditt arbete

Som företagare är det bra att komma ihåg att timpriset du debiterar kunden inte kan likställas med timlönen du får som anställd, eftersom din arbetsgivare har betalat arbetsgivaravgifter utöver din bruttolön.  

Skriv ner arbetstiden som går åt företagets administration, marknadsföring och försäljning. Tiden som spenderas på bakgrundsarbete kan inte debiteras kunden direkt och därmed måste timpriset även täcka tiden som går åt till dessa arbetsuppgifter.  

I fakturabeloppet ska du även, utöver timlönen, beakta andra kostnader för företaget. Dessa är till exempel  

  • mervärdesskatt
  • FöPL- och andra försäkringspremier
  • arbetsredskap, telefon, internetanslutning, bil
  • resekostnader
  • lokalhyra
  • facklitteratur och utbildning

Gör prissättningen omsorgsfullt

Prissättningen är en avgörande faktor för företagets lönsamhet. Räkna noggrant vad produkten eller tjänsten kostar dig innan du fastställer ett försäljningspris. 

De tre viktigaste faktorerna som bör beaktas vid prissättningen är kunderna, konkurrenterna och kostnaderna. Också de vanligaste prissättningsmodellerna baserar sig på dessa.  

Ett värdebaserat pris utgår från värdet som din produkt eller tjänst skapar för kunden. Fundera på vilket mervärde kunderna är beredda att betala för. Betalar de till exempel för en image, kvaliteten på produkten, bra kundservice, garantin eller placeringen? 

Ett marknadsbaserat pris grundar sig på balansen mellan efterfrågan och utbud. Bekanta dig med konkurrenternas prisnivåer, eftersom de har en stor betydelse i den här modellen. Om du säljer till ett mycket billigare pris än dina konkurrenter kan du få kunder snabbare, men det kan vara svårt att höja priserna senare. Man kan använda sig av tillfälliga metoder som introduktionserbjudanden, men kompromissa inte ständigt med dina priser.  

Undervärdera alltså inte din produkt eller tjänst. Priset ger även en bild av kvaliteten. Det lönar sig inte att förstöra kvalitetsintrycket med ett för lågt pris.

Ett kostnadsbaserat pris grundar sig på produkternas eller tjänsternas självkostnadspris med ett tillägg av vinstmarginal. Försäljningspriset får man genom att multiplicera priskoefficienten med de rörliga kostnaderna som inköpspris eller materialkostnaderna.