Det tar sin tid att upphöra med företagsverksamheten

Som företagare kan din livssituation ändras och det kan bli dags att ge upp ditt företag. Att avveckla ett företag innebär inte ett misslyckande och istället för istället för att sluta är det bra att fundera på om du borde sälja ditt företag eller lägga företaget vilande, i skrivbordslåda så att säga. Det är det förmånligaste och lättaste sättet, om du tänker fortsätta med företagsverksamheten senare.

Om du ändå bestämmer dig för att avveckla företaget, måste den meddelas både till Skatteförvaltningen och handelsregistret. Anmälan sker med en elektronisk blankett i ytj.fi-tjänsten. Enskilda firmor och personbolag kan göra sin avvecklingsanmälan kostnadsfritt. En frivillig avveckling av ett andelslag kan kosta upp till flera hundratals euro.

Boka tid och ta hand om skyldigheterna

Innan du gör en avväcklingsanmälan måste du sköta vissa skyldigheter: företagsskulderna måste betalas, tillgångarna sälja och avtalen sägas upp. Allt detta tar sin tid.

Diskutera även beskattningen med din bokförare, eftersom skatterna kan komma att betalas först efter den egentliga tidpunkten för avveckling. Observera att bokföringen måste bevaras 6–10 år och avtal i 3 år efter att verksamheten upphört.

När du har lagt ner din företagsverksmahet eller din anställning företaget har slutat, kan du få arbetslöshetsförmån. Bekräfta saken hos din TE-byrå.