Kontaktuppgifter

Nyföretagarcentralerna i Finland rf
c/o UMA Teurastamo
Brädgårdsgatan 10
00580 HELSINGFORS

ideanappi@uusyrityskeskus.fi

Minna Yläkangas

kommunikationsplanerare

05 0377 5515

Anna Laaksonen

nätverkskoordinator

050 577 1392

Ilona Ukkonen

företagsrådgivare

050 536 8456

Operatör: OpusCapita Solutions Oy (E204503)
E-faktureringsadress: 003710995742
EDI-ID: 003710995742

Operatör: OpusCapita Solutions Oy (E204503)
E-faktureringsadress: 003722529335
EDI-ID: 003722529335