Lönsamhetskalkyler

Med Företagstolkens kalkyl kan du bearbeta lönsamhetskalkylen för affärsverksamheten. Kalkylen är en Excel-fil som innehåller resultatplan för tre år, kassabudget för det första året samt en exempelkalkyl. Företagstolkens instruktioner hittar du på Företagstolkens YouTube-kanal.

Spara beräkningen på din dator, eftersom data inte automatiskt lagras i programmets minne.

Om du känner dig osäker på att själv göra kalkylerna, ta kontakt med ditt närmaste Nyföretagscentrum och boka tid för kostnadsfri rådgivning. Kalkylerna görs inte för dig men du får sparring och bra instruktioner gällande allt du ska ta i beaktande när du bearbetar kalkylerna.  

Ladda ner kalkylerna

.

Med hjälp av kalkylerna i affärsplanen kan du bland annat besvara följande frågeställningar:

  • Vad kostar det att starta företagsverksamheten?  
  • Hur ska du finansiera verksamheten?  
  • Hur mycket kostnader uppstår i verksamheten, och hur stor bör försäljningen vara? 
  • Hur mycket driftskapital behöver du för kostnaderna i inledningsfasen? 

Du behöver denna information även senare när du utvecklar företaget vidare.  

I en bra finansieringskalkyl beaktas alla företagets nödvändiga investeringar och driftskostnader. Dessa är utgiftsposter relaterade till t.ex. arbetsberedskap, maskiner, bil, hyra, marknadsföring, ingående lager och eventuella löner.

Inkomstkällan ska täcka finansieringsbehovet och det är därmed sannolikt att du behöver också främmande kapital såsom banklån. Kom ihåg att startpengen inte hör till företagets inkomstkällor eftersom den är avsedd för företagarens personliga leverne.  

Med lönsamhetskalkylen reder du ut hur stor företagets försäljning bör vara för att verksamheten ska vara lönsam.  

försäljningskalkylen preciserar du lönsamhetskalkylens minimifaktureringsmål genom att dela den efter olika kundgrupper och produkter.  

Med kassaflödeskalkylen säkerställer du att det alltid finns pengar att betala räkningar med på bankkontot.

Bekanta dig även med kalkyler, som är en aning annorlunda, för finansieringsplan, resultatplan och försäljningsplan. De är också i Excel-form. Ladda dem ner dem till din apparat på samma sätt som Företagstolkens kalkyler.

Du kan själv bestämma vilka som passar bättre till din verksamhet, eller om du ännu vill söka andra alternativ. Huvudsaken är ändå att kalkylerna blir gjorda på ett eller annat sätt.