Försäkra dig själv och din företagsverksamhet mot riskera

För att bli en framgångsrik företagare, måste du vara beredd på att ta kontrollerade risker.

Riskerna i företagsverksamheten kan vara relaterade till t.ex. verksamheten, avtal, ansvar, datasäkerhet, produkter, miljö, avbrott och brottslighet. Riskerna kan också delas in i strategiska, ekonomiska och operativa risker samt skaderisker. Skaderisker är egendoms-, verksamhets- och personrisker. Försäkring är en riskhanteringsmetod, med vilken du kan överföra risker från ditt företag till ett försäkringsbolag.  

Vid identifiering av risker kan du använda dig av en tabell om fyra rutor, dvs. en SWOT-analys. SWOT-analysen berättar om affärsidéns, företagarens och företagets styrkor (strenghts), svagheter (weaknesses), möjligheter (opportunities) och hot (threats).  

Analysen ger en bild av hur styrkor kan utvecklas och svagheter tas bort samt hur man utnyttjar möjligheter och avvärjer hot.  

Hjälp med riskhantering får du även från Nyföretagarcentralernas företagsrådgivare och experter.

Yrityksiin kohdistuvat huijaukset ja petokset ovat lisääntyneet merkittävästi. Uutena yrittäjänä voit joutua esimerkiksi hakemistohuijausten, laskuiksi naamioitujen tarjousten tai aiheettomien tavaramerkkilaskujen kohteeksi.

Gör inte beställningar eller ingå avtal per telefon om du inte är säker på vad du beställer och vad det kostar. Om du får en faktura för en tjänst som du enligt dig själv inte beställt, kan du be att få lyssna på ett eventuellt inspelat telefonsamtal. Förneka beställningen och gör en reklamation, om du trots vägran får en beställningsbekräftelse eller faktura för tjänsten.  

Kontrollera alla dina fakturor omsorgsfullt. Vissa av dem kan vara rena erbjudanden, som är maskerade att se ut som fakturor, och sådana behöver man inte betala.  

Man kan skydda sig från bedrägerier – bekanta dig med PRS instruktioner.

Bra tips (på finska) hittar du också från Guiden av Företagarna i Finland.