Företagarens egenskaper

När du planerar företagande stanna upp ett tag och fundera på om du är företagsam och innehar de egenskaper som hjälper dig att lyckas som företagare.

  • Är du beslutsam?
  • Är du flitig, kreativ och modig?
  • Vågar du ta risker?
  • Är du initiativtagande?
  • Kan du stå ut med osäkerhet?

Är din livssituation sådan att du kan fokusera på företagandet och möjligen vänta ett tag innan det blir lönsamt till den mån att du kan försörja dig på det?

Du måste också ha en stark tro på din affärsidé. Därtill behöver du kunskaper i ledning av företaget, försäljning, marknadsföring och ekonomiförvaltning. Visst finns det användning för yrkeskunskaper också – företagaren av en elfirma måste vara en professionell elektriker ifall hen också vill göra själva monteringsarbete vid sidan om företagsledningen.

Allt måste du ändå inte kunna själv utan du kan köpa tjänster från reklam- och bokföringsbyråer. Du kan också utbilda dig vidare och skaffa yrkesexamen för företagare eller gå olika kurser i företagande.