Förbered dig med försäkringar

Det finns alltid osäkerhetsfaktorer, dvs. risker, relaterade till företagsverksamheten. Du måste känna igen riskerna för att kunna förbereda och skydda dig mot dem och kontrollera dem med till exempel olika försäkringar.  

Den enda obligatoriska försäkringen för företagaren är FöPL som samlar på din pension och påverkar ditt socialskydd.

Det är bra att förbereda dig ändå även med andra försäkringar eftersom dina privata försäkringar täcker sannolikt inte olyckor som uppstår i företagsverksamheten. Företagsverksamhetens omfattning och bransch definierar vilka försäkringar är lönsamma just för dig.

Du kan behöva till exempel

  • ansvarsförsäkring för verksamheten
  • rättskyddsförsäkring
  • avbrottsförsäkring
  • egendomsförsäkring
  • olycksfalls- och sjukvårdsförsäkring
  • livförsäkring
  • cyberförsäkring
  • försäkring av fordon
  • reseförsäkring

Om du har anställda förutom dig själv, behöver du lagstadgade försäkringar för arbetsgivare.

Bekanta dig noggrant med försäkringarna och deras villkor som erbjuds av försäkringsbolagen. Fäst uppmärksamhet på försäkringarnas självriskbelopp.

I starta eget -guiden hittar du ett bra infopaket om försäkringarna.

Hjälp med att fundera över olika försäkringsalternativ får du även från experterna inom Nyföretagscentrumens nätverk.