Välkommen med i vårt nätverk

Nyföretagarcentralerna i Finland rf erbjuder effektiva och moderna verktyg samt utbildning som stöd till nyföretagarnas rådgivningstjänster, gör påverkande och marknadsföring till godo av sina medlemmar samt aktiverar växelverkan mellan sina medlemmar.

För företag och föreningar är medlemskapen i Nyföretagarcentralerna i Finland rf en konkret, samhällspliktig gärning för att främja företagande och därmed säkerställandet av hela Finlands välmående.

Förmåner som ingår i medlemsavgiften är bland annat

  • innehållssamarbete i kommunikationen riktad till Nyföretagscentrumens företagsrådgivare samt de som är intresserade av företagande (webbsidor, nyhetsbrev, evenemang)
  • en rabatt på 50 % för annonsutrymme i den årligen publicerade Starta eget-guide för blivande företagare

Nyföretagarcentralerna i Finland rf medlemsavgifter för samfund år 2024

Företagarnas medlemsavgifter bestäms på basis av antalet anställda som följande

  • under 10 personer 1 635 euro
  • 10–50 personer 2 700 euro
  • 51–250 personer 4 900 euro
  • yli 250 personer 7 000 euro

Medlemsavgiften för allmännyttiga samfund är 1 635 euro.

Medlemsavgiften för centralorganisationer är 7 000 euro.

En icke-vinstdrivande samfund eller stiftelse med rättsförmåga som driver Nyföretagsverksamhet enligt Nyföreagscentrums kvalitetsprincip kan accepteras som Nyföretagscentrum i vårt nätverk. Nyföretagscentrum är ett varumärke registrerad av Nyföretagarcentralerna i Finland rf.

Om din organisation är intresserad av att börja genomföra rådgivningstjänster för nyföretagare med hjälp av Nyföretagscentrum-konceptet, kontakta piia.malmberg@uusyrityskeskus.fi.

Medlemstjänster som ingår i medlemsavgiften för Nyföretagscentrum är bland annat:

  • kvalitetssystem/tillsammans utvecklade koncept och verktyg
  • medlemsavgiftsenlig mängd av Starta eget-guider (finska, svenska och engelska)
  • Idéknappen-verktyget
  • utbildningsdagar och -webinarer för företagsrådgivare

Därtill får medlemmarna av Nyföretagarcentralerna i Finland rf ett specialpris på verkytg som stöder rådgivningen vid Nyföretagscentrum.