Företagare och experter till ditt stöd

Stödet från näringslivet och expertisen av erfarna företagare finns också till din användning. Utöver det att du som kund på Nyföretagscentrum får hjälp av Nyföretagscentrumens företagsrådgivare, kan du också vid behov visas fram till experter av olika branscher. Även dessa expertbesök är kostnadsfria för dig.  

Experterna kan ge råd inom bland annat följande:
 • Bokföring och ekonomiförvaltning
 • Lagfrågor och avtal
 • Tillståndspliktiga näringsverksamhet och tillståndsfrågor, säkerheten för produkter och tjänster
 • Marknadsföring och försäljning
 • Olika former av finansiering och planering av finansiering
 • Igenkännande av och kontroll över risker
 • Lokaler
 • Rekrytering av personal och arbetsgivarens skyldigheter
 • Försäkringar
 • Nätverkande
 • Skatteplanering
 • Inköp av företag