Rådgivningstjänsterna vid Nyföretagscentrumen

Nyföretagscentrumen betjänar dig på flera olika sätt. Vi erbjuder alltid även personlig betjäning.  

Företagarinfo

En bra start till din väg som företagare hittar du genom att delta i företagarinfon på ditt närmaste Nyföretagscentrum. Infon erbjuder grundläggande information gällande företagandet och startpengen samt verktyg för att planera din företagsverksamhet vidare. I och med infon skapar du förutsättningarna att börja planera din verksamhetsidé.  

Personlig företagsrådgivning

I den kostnadsfria och konfidentiella företagsrådgivningen träffar du din egen företagsrådgivare antingen på plats eller på distans. Rådgivningen koncentrerar sig på just ditt företagande och din affärsidé. På mötet 

  • går ni med rådgivaren tillsammans igenom din affärsidé och verksamhetsplan 
  • får du hjälp med dina kalkyler gällande lönsamhet, finansiering och försäljningsmålsättning 
  • berättar vi för dig om de tillstånd, anmälan och arrangemang inför grundningen du behöver 
  • får du grundläggande information gällande IPR, alltså immaterialrätten 
  • kan du fråga rådgivaren om allt som gäller företagande 

Företagsrådgivaren kan också leda dig till kostnadsfria möten med experter beroende på dina behov gällande till exempel bokföring, finansiering eller försäkringar.  

Innan du kommer till företagsrådgivningen

Innan du kommer på Nyföretagscentrums företagsrådgivning är det bra att bekanta dig med Starta eget-guiden. Den tryckta versionen får du i samband med ditt rådgivningsbesök men du kan också hämta den redan innan mötet från ditt eget Nyföretagscentrum. 

Boka tid
till företagsrådgivning

Från Nyföretagarcentrumen får du kostnadsfri sparring och rådgivning. Det lönar sig att ta nytta av objektiv hjälp från experter genast när du kommer på med idén om att bli företagare!

Kontakta oss, delta i företagarinfon eller boka tid till rådgivning

Det finns 33 nyföretagscentrum till din tjänst runtom i Finland.

Bläddra i regionala centrum