Företagsformen spelar roll

I Finland drivs företagsverksamhet främst i följande företagsformer: enskild näringsidkare dvs. enskild firma, aktiebolag, andelslag, öppet bolag och kommanditbolag. De vanligaste företagsformerna är enskild firma och aktiebolag.

Valet av företagsform påverkas av till exempel:

  • antalet grundare
  • behovet och tillgängligheten på kapital
  • ansvar och beslutsfattande
  • förhållande till investerarna
  • beskattning

Nyföretagscentrums företagsrådgivare och experter hjälper till att utreda vilken företagsform som passar just dig.