Bokföringen i ordning

Bokföringens viktigaste uppgift är att ge information om företagets ekonomi. Ju större företag, desto högre är kraven på bokföring och särskilt bokslut.

Som företagare lönar det sig att externalisera bokföringen, dvs. köpa tjänsten från en bokföringsbyrå, och själv koncentrera sig på det väsentliga – att skaffa inkomster. Lär dig ändå grunderna om bokföringen, eftersom trots externaliseringen har företagaren själv ansvar för verifikatens lagenlighet och för att bokföringen är korrekt.

Bokföringen grundar sig på verifikat och görs vanligtvis månatligen. Verifikat är bland annat fakturor, inköpsfakturor, kvitton, kontoutdrag och lönespecifikationer. Bokföringsbyrån sköter vanligtvis bokföringen av verifikaten och din uppgift blir att skapa fakturor, betala inköpsfakturor samt följa upp kundfordringar.

Ett system för den ekonomiska förvaltningen är till stor hjälp vid bokföring och verifikathantering. I bästa fallet använder du samma program som bokföringsbyrån, då skapar programmet automatiskt verifikat av dina fakturor och betalningar och bokföringsmaterialet i elektronisk form. På så sätt hålls bokföring alltid uppdaterad.

Läs mera (på finska) om bokföring i ABC-guiden för bokföring av vår medlem Taloushallintoliitto.