Offentligt stöd till utvecklingen av företaget

Ditt företag kan få offentligt stöd och bidrag i olika faser av verksamheten. Anmärkningsvärt är att från landsbygdens företagsstöds synvinkel är cirka 95% av Finlands areal är landsbygd. Därmed ansökan av landsbygdens företagsstöd förutsätter inte att du driver jordbruk.

Utvecklingsbidrag

NTM-centralerna kan ge stöd vig företagets utveckling genom utvecklingsbidrag. Med hjälp av det kan du utveckla en befintlig affärsverksamhet eller skapa en helt ny verksamhet för företaget. Du kan även sträva efter internationalisering. Man kan lämna in ansökan om företagets utvecklingsbidrag jämt under årets lopp.

Företaget själv måste finansiera minst hälften av utvecklingsprojektet. Investeringar inom ramen för projektet kan stödjas, beroende på företagets storlek och placering, med 10–35 procent av utgifterna som ligger till grund för bidraget. Ansök om utvecklingsbidraget innan projektet påbörjas.

Mera information hittar du på NTM-centralernas webbsidor.

Företagsstöd för landsbygden

Landsbygdens företagsstöd siktar på att skapa mera företagsverksamhet, fler arbetsplatser och därmed mera livskraft på landsbygden. Beviljandet av stödet förutsätter inte att man driver ett jordbruk.

Du kan söka företagsstöd för landsbygden från NTM-centralen eller från den lokala Leader-gruppen. Stödet utgörs av finansiering från EU, staten och kommunerna. Beroende på projektet kan man få stöd till 20–90 procent av kostnaderna. Finansierade projekt ska sträva efter utvecklingsstrategimålen inom sitt eget område.

Mera information hittar du på NTM-centralernas webbsidor.

Finansiering och driftskapital

Du kan ansöka om finansiering från Finnvera för företagets inköp, investeringar och behov av driftskapital. Finnvera är ett statsägt specialfinansbolag som kompletterar bankens finansiering i form av lån och erbjuder borgen för lånen från banken för ditt företag.