Företagande ensam eller tillsammans?

En bra bit över hälften av alla företag i Finlans är enmansföretag. Ensamföretagande har sina sidor men ofta är det ett bra alternativ att ha ett företag tillsammans med andra.

Fördelar i att driva företaget ensam är bland annat att du kan fatta alla beslut helt själv och att du inte delar vinsterna med andra. Fundera ändå på följande

  • Har du tillräckligt med kompetens, nätverk och kapital för att du ska kunna klara dig ensam?
  • Vill du axla hela ansvaret själv och arbeta ensam?
  • Hur ordnar du en vikarie eller ersättare vid behov?

Fördelar i att företaga tillsammans med andra är att ni kan komplettera varandras kompetens och egenskaper, samt dela företagandets framgångar och bekymmer. Fundera ändå på följande

  • Löper samarbetet smidigt i alla situationer?
  • Hur delar du ägandet och ansvaret av företaget med din affärspartner?

Fundera utifrån din egen situation vilken som passar dig bättre: ensamföretagande eller företagande tillsammans med andra.

Företagande som huvudsyssla är som namnet beskriver: företagarens huvudsakliga arbete och försörjningskälla. Som företagare på heltid kan du, och måste, satsa hundra procent på din företagsverksamhet. Verksamheten bör vara lönsamt så att du tjänar din försörjning. 

Från Nyföretagarcentralerna får du hjälp med att värdera lönsamheten av din företagsverksamhet. Läs mera om prissättningen på ditt arbete här och bekanta dig med lönsamhetskalkylerna här.  

Företagandets alla former kan också drivas som bisyssla. Om du inte ännu är säker på om din affärsverksamhet är lönsam, är det rekommenderat att inleda företagsverksamhet som bisyssla vid sidan om till exempel förvärvsarbetet eller studierna. Kaikissa yritysmuodoissa voit toimia myös sivutoimisesti. Som företagare på deltid kan du först testa huruvida du hittar ett tillräckligt stort kundunderlag, och värdera hur verksamheten utvecklas.

Som företagare på deltid kan det hända att du har mindre ekonomiska risker, men även då är minimikravet för lönsam företagsverksamhet att intäkterna täcker kostnaderna. 

Gällande företagande som bisyssla, observera följande:

  • Om du förvärvsarbetar, diskutera ditt företagande med din arbetsgivare. Du kan inte som företagare utföra arbete som är för likt ditt förvärvsarbete.
  • Ta reda på hur verksamheten påverkar ditt utkomstskydd som arbetslös. Det lönar sig att göra detta även om du fortfarande skulle ha ett tryggt förvärvsarbete.  
  • Var förnuftig med prissättningen. Om du vid något skede vill utvidga ditt företagande till huvudsyssla, tänk efter noga vad som är rätt pris för det som du säljer. Prisnivån signalerar också alltid om kvalitet, ställ därmed inte priset för lågt för dina tjänster eller produkter.  

Ett fungerande sätt att börja som företagare är att skaffa en färdig affärsidé och verksamhetsmodell, alltså franchiseföretagande. Genom att ingå ett franchiseavtal får du tillgång till ett färdigutvecklat och framgångsrikt koncept som redan testats på marknaden. Som franchiseföretagare betalar du till exempel en avgift kopplad till rörelsevinsten som ofta även täcker utbildning och en rad stödtjänster.  

Läs mera om franchiseföretagande och franchiseutgivare som är verksamma i Finland på webbsidorna av Suomen Franchising-Yhdistys.

Du kan även bli företagare genom att köpa ett redan verksamt företag eller en del av det. Företagsköp talas också ofta om som ägarbyte. I Finland närmar sig cirka 50 000 företagare pensionsåldern och deras lönsamma affärsverksamhet söker förvärvare. Enligt statistiken ger ägarbytet ofta företaget även en gnista för tillväxt.  

Att köpa ett existerande företag kan innebära risker men det erbjuder den nya företagaren ett enkelt sätt att komma igång. Företagsverksamheten kan inledas direkt eftersom kunderna och omsättningen redan finns – det lönar sig att bekanta sig med alternativet.  

Företag till salu hittar du på

Om ägarbyten kan du läsa mera på ov-foorumi.fi