Yksinyrittäjästä työnantajaksi

Onneksi olkoon – yritystoimintasi on laajentunut siihen malliin, että voit palkata itsellesi apuvoimia.

Ennen työvoiman palkkaamista sinun on kuitenkin hyvä tutustua työnantajan velvollisuuksiin, jotka perustuvat lakeihin ja työehtosopimuksiin. Olemme koonneet Perustamisoppaaseen kattavan tietopaketin työnantajan roolissa toimimisesta. Tutustu myös työ- ja elinkeinoministeriön ja Suomen Yrittäjien yhteistyönä toteuttamaan oppaaseen Pienyrittäjien työsuhdeneuvonta.

Lakisääteiset velvoitteet pähkinänkuoressa

Ota työntekijöillesi pakolliset vakuutukset: työeläkemaksu (TyEL-vakuutus), työttömyysvakuutus, työtapaturma- ja ammattitautivakuutus sekä ryhmähenkivakuutus.

Ilmoita maksamasi palkat ja sairausvakuutusmaksut tulorekisteriin. Voit valtuuttaa tilitoimistosi tekemään ilmoitukset ja maksamaan työnantajasuoritukset puolestasi.

Järjestä työsuhteessa oleville työntekijöillesi ehkäisevä työterveyshuolto. Se on työntekijöillesi maksuton. Kela maksaa sinulle korvausta työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneista tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista.

Huomioi myös työsuojeluun liittyvät asiat. Työsuojelusta on eri toimialoilla säädöksensä, joita tulee noudattaa. Työntekijöille on aina annettava riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä. Lisätietoja saat Työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta.

Tukea työntekijän palkkaamiseen

Jos palkkaat työttömän työnhakijan, voit saada palkkatukea palkkauskustannuksiin. Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää työttömän ammatillisen osaamisen puutteiden takia. Palkkatuki on kompensaatiota siitä, että mahdollisesti joudut käyttämään omaa aikaasi tavanomaista enemmän työntekijän perehdyttämiseen.

Tuen määrä ja kesto riippuvat palkattavan henkilön työttömyyden kestosta. Vuonna 2023 tukea maksetaan 1 260–2 020 euroa kuukaudessa tuen myöntöperusteen mukaan. Huomaa, että työsuhde ei saa alkaa ennen kuin palkkatuen myöntämisestä on tehty kirjallinen päätös.

Lue lisää palkkatuesta TE-palveluiden verkkosivuilta.