26.08.2021

Hittade sitt kall i hemsjukvården för äldre

Taija Tetri-Kivikangas ville erbjuda lugn och förebyggande hemsjukvård för äldre. I början arbetade hon ensam i sin firma. Idag har Taija ett aktiebolag, Terveydelle Oy, med 12 anställda.

Hyvingebon Taija hade be­stämt sig för att bli företagare år 2017. Hon var studieledig från sin tjänst som hälsovårdare och grundade sin firma Kotiterveydenhoito Tetri. Under sin kvällsrunda delade hon ut broschyrer i brevlådor och besökte seniorklubbar.

– Jag hittade mitt kall bland de äldre. Hemsjukvården bör vara förebyggande och stimulerande.

Taija växte upp i en företagarsläkt. Hon ansökte om startpeng för blivande företagare och kontaktade YritysVoimala.

– Jag började någonstans för att se hur långt det skulle räcka. Jag är en impulsiv optimist.

Klientkretsen ökade snabbt. Efter ett halvår stod Taija inför valet att anställa någon eller börja tacka nej till nya kunder. Hon ansökte om och beviljades lönesub­vention för att anställa en till person.

– Startpengen och lönesubventionen var nödvändiga, likaså stödet från företagsrådgivaren. Jag fick både råd och tuffa frågor att fundera på från honom.

Avvikande tillsyn

Företagsrådgivaren Jukka Pötry från Nyföretagscentrumet YritysVoimala i Hyvinge­Riihimäki­området har haft kontakt med Taija ett tiotal gånger under de senaste tre åren.

– För en yrkeskunnig inom vårdbran­schen är byråkratin i en affärsverksamhet inte så enkel. Men för mig är det enkelt.

Hälsovårdsbranschen är strikt reglerad av myndigheter. En företagare måste göra en anmälan till kommuner­na för produktion av socialtjänster och en tillståndsansökan till regionförvalt­ningsverket för att producera hälso­vårdstjänster.

– Myndighetstillsynen är avvikande jämfört med de flesta andra företagsverksamheter.

Jukka ser att ett vårdföretags tillväxt bestäms av företagarens skicklighet med att marknadsföra sina tjänster.

– Taija har gjort ett bra arbete och har lyckats förmedla det till andra.

Med tillväxten har Taija blivit medve­ten om att företaget måste ha en tillväxt­strategi. Hon ville ha kontroll över tillväxten.

– Jag ville bevara tjänsternas kvalitet och lugnet.

I februari 2019 ändrade Taija firman till ett aktiebolag som fick namnet Terveydelle Oy. Hon hade på förhand tillsammans med Jukka räknat ut hur ändringen skulle påverka beskattningen. Taija var dock inte beredd på att ändringen av företags­form skulle dröja månader.

– Jag fick ansöka om tillstånd för verk­samheten och betala avgifter på nytt.

Läge för utveckling

Terveydelle Oy erbjuder mycket mer än bara hemsjukvård. Vårdpersonalen gör utomhusaktiviteter och spelar med klienterna. Klientens individuella program kan innefatta bland annat minnesspel eller gymnastik.

I dagsläget har Taija 12 anställda varav 8 på heltid. I företaget arbetar en hälso­vårdare, en geronom, sjuksköterskor och närvårdare.

Taija har strävat efter att anställa ar­betstagare i olika åldrar, med olika bak­grunder och utbildningar.

– Min egen roll har ändrats enormt. Istället för klientbesök handlar mitt arbete om att leda personalen och sköta adminis­trationen. Det har inneburit en personlig utveckling för mig.