14.02.2024

Ett företag för den globala marknaden 

Ett skördaraggregat används för slyröjning och skogsgallring. Aggregatet kan fästas på en grävmaskin och tack vare sin smidighet skadar den kvarlämnade träd minimalt och ger ett snyggt slutresultat efter skogsarbete. 

Kimmo Tossavainen har flera företag bakom sig och grundade sitt första företag i tjugoårsåldern. Sedan dess har han haft totalt elva företag, varav det senaste KX-Treeshears Oy grundades våren 2020. Redan i augusti samma år lanserades ett skördaraggregat med modulär struktur på marknaden. Delarna tillverkas dels i egen regi, dels i samarbete med underleverantörer. Utöver de egna anställda sysselsätter företaget indirekt cirka 30 personer. 

Skördaraggregatet är resultatet av ett långt utvecklingsarbete. Kimmo har arbetat med skogsvård, och när han arbetade i skogen hade han tid att fundera på vilken typ av maskin som skulle vara till störst nytta för slybeståndet och de små träden. Maskinen ska vara användarvänlig, lätt och hållbar. Med tanke på tillväxtmålen bör maskinen också vara lämplig för serieproduktion och vid behov bör det vara möjligt att införliva olika tillbehör för en mångsidigare användning. 

– Det talades mycket om att man vill öka användningen av energivirke. Jag hade en idé om att ett lokalt företag skulle tillverka ved som skulle brännas i lokala värmeverk, men idén fick snabbt globala proportioner, berättar Kimmo. 

Marknadsledande inom sitt område 

Kimmos mål är djärva och fördomsfria. Nyföretagcentrumet Business Äänekoskis företagsrådgivare Esa Lehmonen tror också på dem. 

– Kimmo har en vision om vilken typ av produktsortiment som behövs för att avverka energived, vad som fungerar i skogen och vilken typ av arbetsredskap som krävs. Tack vare sin erfarenhet av entreprenader talar Kimmo också samma språk som sina kunder. Vi har fortfarande regelbundna samtal med Kimmo, där vi har diskuterat både maskiner och investeringsstöd. 

Skördaraggregatets patenterade modulära struktur ger också en stark grund för internationella framgångar. Företagaren har som mål att skördaraggregatet ska bli marknadsledande inom sitt produktsegment. Det finns möjligheter till detta, eftersom det för närvarande finns mer än 30 återförsäljare och de viktigaste marknadsområdena redan finns i Europa, USA och Kanada. Marknadsöppningar har också gjorts i Nya Zeeland och Sydkorea. 

Råd från en serieentreprenör 

– Om det finns en önskan att växa måste man ta fram tydliga mål och en handlingsplan för hur de ska nås. Och om du inte når mållinjen direkt måste du analysera dina arbetsrutiner och fundera på hur du behöver förändra dem. Stark tillväxt kan lätt leda till en kassakris, vilket innebär att en kassaprognos måste upprättas. Det är lätt att starta ett företag, men svårare att komma igång och uppnå lönsamhet, säger Kimmo. 

Företagsrådgivaren håller med och påminner oss om behovet av marknadsföring. 

– Kimmo har också sina styrkor inom marknadsföring. Kedjan av återförsäljare har bildats på basis av hans tidigare kontakter, vilket gör försäljningen smidig och kostnadseffektiv. 

Och när produkten är i sin ordning har tillväxt och internationalisering alla möjligheter att lyckas.