26.08.2021

En framgångsrik företagare har försäljning som passion

Rasmus Lönnqvist har varit intresserad av bilar under hela sitt liv. Han började sälja bilar som bisyssla vid sidan av sina studier och sitt heltidsarbete. När affärsidén hade konstaterats fungera bra var det lätt för Rasmus att bli företagare på heltid.

Rasmus blev intresserad av försäljning redan då han gick i lågstadiet och sålde jultidningar i sin födelsestad Hangö. Försäljningen kändes som en tävling: ju mer man sålde, desto högre blev nivån av försäljningspro­visioner. Rasmus tyckte också om interak­tionen med kunderna.

Nu ett par decennier senare ser Ras­mus försäljningsarbetet fortfarande som en tävling och möten med människor. Var­je år har han som mål att sälja mer och ge bättre betjäning än året innan. Han njuter av att kunden ser nöjd ut när hen får nyck­larna till sin nya bil i handen.

Från fritidsintresse till affärsverksamhet

Efter grundskolan studerade Rasmus först till merkonom och sedan till tradenom. Se­nast har han avlagt studier i ekonomi vid Vasa universitet. Vid sidan av studierna ar­betade Rasmus hela tiden, först i en sport­butik och senare på en bank.

Företagandet kom in i bilden under Rasmus universitetsstudier. Som bisyssla under kvällar och helger började han sälja bilar som importerats från Sverige. Bilar hade länge varit ett fritidsintresse för Ras­mus, och han var intresserad av att arbeta med bilar. Då Rasmus var företagare som bisyssla hade han ett par bilar till salu åt gången och hyrde en lagerlokal.

Efter ett par år blev det klart att verk­samheten var lönsam och att man skulle kunna utvidga den till en huvudsyssla.

Jag är inte rädd för riskerna

Rasmus blev företagare på heltid 2016. Nu har han 80 bilar, verksamhetsställen i Vasa och Helsingfors och två anställda. Rasmus företag  Prestige  Car  Center  Oy  erbjuder  bilar, finansiering, garantier och finansiell leasing.

Företagets  utbud  omfattar  även  däckförvarings­, tvätt­ och vaxningstjänster.Företaget  har  uppvisat  en  stark  till­växt, och 2020 rankades det på 181:a plats på Financial Times lista över tusen snab­bast växande europeiska företag.

Riskerna med företagandet är nu stör­re än då Rasmus hade företagandet som bisyssla, men han är inte rädd.

–  Jag  ser  inte  någon  risk  med  företa­gandet. Jag vet att våra bilar är bra och välskötta. Man kan väl inte ens vara verksam  som  företagare  om  man  är  rädd  för  riskerna.

Rasmus  medger  ändå  att  han  kanske  inte skulle vara företagare på heltid idag om han inte först skulle ha fått en bekräf­telse till sin affärsidé.

– Det skulle ha varit mycket svårare att lämna en bra arbetsplats och sedan direkt bli företagare på heltid.

Företagaranda

Rasmus drömde inte speciellt om att bli företagare. Det är ändå lätt att se varför han blev företagare.

– Jag vill alltid ha något att göra, och jag arbetar mycket. Jag kom fram till att om man är effektiv och produktiv, är det klokare att bli företagare för då arbetar man för sig själv. Jag tycker även om att fatta besluten själv.

När Rasmus ansökte om startpeng var han kund hos Vasaregionens Nyföretags­centrum Startia. Startias direktör Tommi Virkama ser Rasmus som en person med de karakteristiska egenskaperna för en entreprenör.

– Rasmus är tjänstvillig och utvecklar sin affärsverksamhet hela tiden. Han är ett bra exempel på att särskilt som före­tagare inom servicebranschen har företa­garens personlighet en viktig roll. Det är relativt enkelt att grunda ett företag, men det beror ofta på företagaren som person hur företaget utvecklas och når framgång, konstaterar Virkama.