09.02.2023

Gemensamma värderingar utgör kärnan i företagandet

Suvi Siekkinen (på bilden till vänster) och Heli Kinnunen (i mitten) är verksamma i Uleåborgsområdet och värdesätter såväl sina kunder som sitt eget arbete. Viljan att göra barnskyddet ännu bättre gav upphov till en gemensam arbetsplats, Arvostava Oy.

Suvi och Heli har båda gedigna yrkeskunskaper om barnskydd.  Suvi är socionom (högre YH‑examen) och Heli hälsovårdare och psykiatrisk sjuksköterska. De lärde känna varandra när Heli gjorde sin arbetspraktik på Suvis dåvarande arbetsplats. Att bli företagare kändes naturligt när de upptäckte hur bra de arbetade tillsammans.

– Vi skulle ju kunna göra detta för oss själva eftersom vi båda tycker om och kan det här, sade Suvi till Heli, och därmed föddes tanken på ett gemensamt företag.

Vågade ta steget

Ansvaret och friheten med att vara företagare kändes lockande även om den ekonomiska risken först gjorde dem tveksamma. De fick uppmuntrande feedback och oersättlig hjälp från Nyföretagscentrumet Oulun seudun  Uusyrityskeskus,  bland  annat  med  att  ta  fram  en  affärsplan  och  lönsamhetskalkyler. När även banken ställde sig positiv till det nya företaget fick Arvostava Oy sin början. Arvostavas verksamhet baseras på dess värderingar, vilket man kan se redan i företagets namn: arvostava betyder ju värdesättande, uppskattande.  Starka värderingar och en lönsam verksamhet krockar inte med varandra.

– Genom utbildning och arbetserfarenhet har Suvi och Heli skaffat sig gedigna kunskaper och en tydlig vision av hur de vill arbeta. De har en bra personkemi sinsemellan och mod att ta tag i saker och ting, berömmer företagsrådgivare Anneli Rinta-Paavola företagarduon.

Hängivet företagande

Det formella grundandet av företaget gick snabbt. Tillståndsbyråkratin kom dock som en överraskning, och det tog cirka ett år innan de kunde inviga själva barnhemmet. Sådana stunder krävde verklig företagaranda, och Suvi och Heli kom på att de kunde utöka sitt serviceutbud till hemtjänst för barnfamiljer. På så sätt sys‑selsatte de sig själva medan de väntade på tillstånden. Hemtjänsten förblev en fast del i Arvostavas verksamhet och sysselsätter idag tre personer.

– Vi värdesätter alla våra anställda och vi alla lägger hela vårt hjärta i allt vi gör. Utan våra anställda som delar våra värderingar skulle vi inte ha ett framgångsrikt företag, konstaterar Suvi och Heli med en mun.

Allt behöver de inte göra själva, utan de har tagit hjälp av en bokföringsbyrå som sköter bland annat lönerna och hjälper till med ekonomiförvaltningen även i övrigt. På så sätt kan Suvi och Heli fokusera mer på det som de upplever som viktigast och kan bäst: arbetet med kunderna – familjer och barn.

–  Som företagare är det bra att hela tiden hålla koll på sin verksamhetsmiljö, såväl kunder som konkurrenter, och vara beredd att reagera på förändringar i dem. Det är viktigt att vara risktålig och känna till branschen, vilket Suvi och Heli vid Arvostava också gör. Man kan också lära sig företagarkompetens, till exempel försäljning och marknadsföring, påminner Anneli.

Företagande har sina utmaningar, men kärleken till det de gör uppmuntrar varje dag Suvi och Heli till att göra sitt bästa inom barnskyddet. Företagandet är en fråga om värderingar för dem.