Julkista tukea yrityksen kehittämiseen

Yrityksesi voi saada julkisia tukia ja avustuksia toimintansa eri vaiheissa. Huomionarvoinen seikka on se, että maaseudun yritystukien näkökulmasta 95 % Suomen pinta-alasta on maaseutua – maaseudun yritystukien hakeminen ei siis edellytä sinulta maatalouden harjoittamista.

Kehittämisavustus

ELY-keskukset voivat tukea yrityksen kehittymistä kehittämisavustuksella. Sen avulla voit kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaasi tai luoda yrityksen kannalta täysin uutta liiketoimintaa. Tähtäimessäsi voi olla myös kansainvälisyys. Yrityksen kehittämisavustusta koskevia hakemuksia voi vuoden mittaan jättää jatkuvasti.

Yrityksesi on rahoitettava kehittämishankkeesta vähintään puolet itse. Hankkeeseen sisältyviä investointeja voidaan tukea yrityksesi koosta ja sijainnista riippuen 10-35 prosentilla avustuksen perusteena olevista menoista. Hae kehittämisavustusta ennen hankkeen aloittamista.

Lisätietoja saat ELY-keskuksen verkkosivuilta.

Maaseudun yritysrahoitus

Maaseudun yritystukien tavoitteena on lisätä maaseudun yritystoimintaa, työpaikkoja ja sitä kautta maaseudun elinvoimaa. Tuen saaminen ei edellytä maatalouden harjoittamista.

Maaseudun yritystukea haetaan ELY-keskukselta tai paikalliselta Leader-toimintaryhmältä. Tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta. Tukea voi saada hankkeesta riippuen 20-90 prosenttia kuluista. Rahoitettavien hankkeiden tulee vastata kunkin alueen omia kehittämisstrategian tavoitteita.

Lisätietoa saat ELY-keskuksen verkkosivuilta.

Rahoitusta ja käyttöpääomaa

Yrityksen hankintoihin, investointeihin ja käyttöpääoman tarpeeseen voit hakea Finnveran rahoitusta. Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja, joka täydentää pankin rahoitusta lainoilla ja tarjoaa yrityksesi puolesta vakuuden pankista saatavalle lainalle.