Aloittavan yrityksen taloussuunnitelma

Yritystulkin suunnitelmapohjalla voit laatia liiketoiminnan kannattavuuslaskelman. Laskelma on Excel-tiedosto, joka sisältää tulossuunnitelman kolmelle vuodelle, kassabudjetin ensimmäiselle vuodelle sekä esimerkkilaskelman. Yritystulkin laatiman perusohjeen voit katsoa Yritystulkin YouTube-kanavalta.

Kun alat työstää laskelmapohjaa, tallenna se omalle koneellesi, sillä tiedot eivät jää automaattisesti ohjelman muistiin.

Jos laskelmien tekeminen itsenäisesti arveluttaa, ota yhteyttä lähimpään uusyrityskeskukseen ja varaa aika maksuttomaan neuvontaan.

Lataa taloussuunnitelmapohja

.

Liiketoimintasuunnitelman laskelmien avulla selvität muun muassa:

  • Kuinka paljon yritystoiminnan käynnistäminen maksaa?
  • Miten aiot rahoittaa toiminnan?
  • Kuinka paljon yritystoiminnasta syntyy kuluja ja minkä verran myyntiä pitäisi olla?
  • Kuinka paljon tarvitset käyttöpääomaa yrityksen alkuvaiheen kuluihin?

Tarvitset näitä tietoja myös myöhemmin yritystä kehittäessäsi.

Hyvässä rahoitussuunnitelmassa otetaan huomioon kaikki yrityksen perustamiseen tarvittavat investoinnit ja käyttömenot. Näitä ovat esimerkiksi työvälineisiin, koneisiin, autoon, vuokraan, markkinointiin, alkuvarastoon ja mahdollisiin palkkoihin liittyvät menoerät.

Rahan lähteiden on katettava rahoitustarpeet, joten todennäköisesti tarvitset myös vierasta pääomaa kuten pankkilainaa. Muista, että starttiraha ei kuulu yrityksen varsinaisiin rahoituslähteisiin, sillä se on tarkoitettu yrittäjän henkilökohtaiseen elämään.

Tulossuunnitelmalla selvität, kuinka paljon yrityksesi myynnin pitää olla, jotta sen toiminta on kannattavaa.

Myyntisuunnitelmassa tarkennat vielä tulossuunnitelman minimilaskutustavoitteen jakamalla sen eri asiakasryhmien ja tuotteiden kesken.

Kassavirtalaskelmalla varmistat, että pankkitilillä on aina rahaa laskujen maksamiseen.

Tutustu myös näihin hiukan erilaisiin suunnitelmapohjiin rahoitussuunnitelmaa, tulossuunnitelmaa ja kk-myyntisuunnitelmaa varten. Nekin ovat Excel-muodossa. Kun alat työstää kumpaa tahansa laskelmapohjaa, muista tallentaa se ensin omalle koneellesi.

Päätä itse, kummat soveltuvat omaan toimintaasi paremmin vai etsitkö vielä muita vaihtoehtoja. Pääasia kuitenkin on, että laskelmat tulevat tehdyiksi tavalla tai toisella.