Kannattavuuslaskelmat

Liiketoimintasuunnitelman laskelmien avulla selvität muun muassa:

  • Kuinka paljon yritystoiminnan käynnistäminen maksaa?
  • Miten aiot rahoittaa toiminnan?
  • Kuinka paljon yritystoiminnasta syntyy kuluja ja minkä verran myyntiä pitäisi olla?
  • Kuinka paljon tarvitset käyttöpääomaa yrityksen alkuvaiheen kuluihin?

Tarvitset näitä tietoja myös myöhemmin yritystä kehittäessäsi.

Hyvässä rahoitussuunnitelmassa otetaan huomioon kaikki yrityksen perustamiseen tarvittavat investoinnit ja käyttömenot. Näitä ovat esimerkiksi työvälineisiin, koneisiin, autoon, vuokraan, markkinointiin, alkuvarastoon ja mahdollisiin palkkoihin liittyvät menoerät.

Rahan lähteiden on katettava rahoitustarpeet, joten todennäköisesti tarvitset myös vierasta pääomaa kuten pankkilainaa. Muista, että starttiraha ei kuulu yrityksen varsinaisiin rahoituslähteisiin, sillä se on tarkoitettu yrittäjän henkilökohtaiseen elämään.

Tulossuunnitelmalla selvität, kuinka paljon yrityksesi myynnin pitää olla, jotta sen toiminta on kannattavaa.

Myyntisuunnitelmassa tarkennat vielä tulossuunnitelman minimilaskutustavoitteen jakamalla sen eri asiakasryhmien ja tuotteiden kesken.

Kassavirtalaskelmalla varmistat, että pankkitilillä on aina rahaa laskujen maksamiseen.

Suunnitelmapohjat

Olemme tehneet sinulle täytettävät pohjat rahoitussuunnitelmaa, tulossuunnitelmaa ja kk-myyntisuunnitelmaa varten.

Jos laskelmien tekeminen itsenäisesti arveluttaa, ota yhteyttä lähimpään Uusyrityskeskukseen ja varaa aika maksuttomaan neuvontaan. Laskelmia ei tehdä puolestasi, mutta saat sparrausta ja hyvät ohjeet, mihin kaikkeen laskelmia laatiessa pitää kiinnittää huomiota.

Lataa suunnitelmapohjat