22.08.2022

Trots det fortsatt osäkra ekonomiska läget och situationen i världen grundades nya företag i jämn takt

Via Nyföretagarcentralerna grundades under perioden januari-juni nästan lika många nya företag som under jämförelseperioden år 2021. Intresset för att bli företagare har varierat på olika håll i Finland, det vill säga regionala skillnader förekommer.

Med hjälp av personlig företagsrådgivning på Nyföretagarcentralerna grundades sammanlagt 3 349 nya företag under perioden januari-juni 2022. Siffran är endast 2 procent lägre än i jämförelse med motsvarande period 2021. Dock ordnades 9 procent fler rådgivningstillfällen i jämförelse med året innan.

– Siffrorna avspeglar det osäkra ekonomiska läget som förorsakats av kriget i Ukraina som tvingar dem som grundar företag att överväga besluten ytterligare. Det är bra att Nyföretagarcentralernas experter har konsulterats oftare än tidigare, konstaterar Piia Malmberg som nyligen tillträtt som verkställande direktör för Nyföretagarcentralerna i Finland rf.

Den nyligen publicerade Översynen av nyföretagsamhet granskar vem som grundat företag, hurudana de nya företagen är och vilka fenomen som kan observeras avseende nyföretagsamhet i början av året. Granska regional information i den bifogade tabellen.

Företagsrådgivning är mer nödvändig nu än någonsin tidigare

Avgiftsfri, konfidentiell och opartisk företagsrådgivning som Nyföretagarcentralerna erbjuder är i det världsläge vi nu befinner oss ännu viktigare än tidigare. Nyföretagare har behov av mer information om i synnerhet företagsverksamhetens lönsamhet och ärenden som gäller deras livsduglighet. Det lägger man märke till i och med den ökade mängden rådgivningstillfällen per kund.

– Resultaten från vår konsekvensanalys som vi lät utföra i början av sommaren tyder på att rådgivningen på Nyföretagarcentralerna är nödvändig. Närmare fyra av fem (77 %) respondenter upplevde att den hjälp Nyföretagarcentralerna erbjuder är betydelsefull för dem, något som Malmberg är glad över.

Bilaga: Jämförelse mellan Nyföretagarcentralerna 1.1. –30.6.2022

Ytterligare uppgifter:
Nyföretagarcentralerna i Finland rf, verkställande direktör Piia Malmberg
piia.malmberg@uusyrityskeskus.fi, tfn. 044 0309 850