02.11.2023

Årets Nyföretagare – en utvecklare av energiträdsskördaraggregat för globala marknader, och publikens favorit – en leverantör av krävande barnskyddstjänster

Årets Nyföretagare i Finland 2023, som utses av Nyföretagarcentralerna i Finland rf, är Kimmo Tossavainen från Äänekoski som med sitt företag KX-Treeshears Oy tillverkar energiträdsskördaraggregat och strävar efter att bli ledande på den globala marknaden. Publikens favorit blev å sin sida företagarna bakom EHOT Oy som tillhandahåller barnskyddstjänster på krävande nivå Ville RouhiainenTommi Mustonen och Matti Kortelainen från S:t Michel. Vinnarna meddelades 1.11.2023 vid Musikhuset i Helsingfors.

Årets Nyföretagare Kimmo Tossavainens företag KX-Treeshears Oy utvecklar, tillverkar och säljer skördaraggregat med en modulär struktur. Skördaraggregatet är ett redskap för skogsarbete som kan kopplas till olika arbetsmaskiner och som används för slynröjning och skogsgallring för att skapa ett snyggt slutresultat efter skogsarbete och utnyttja trädet maximalt. 

Enligt företagaren och vd:n Kimmo Tossavainen tillverkas delarna internt på företaget med hjälp av underleverantörssamarbeten med lämpliga företag. Produktens livscykel har förlängts tack vare den patenterade modulstrukturen.

Utöver sina egna anställda sysselsätter företaget indirekt omkring 30 personer.

Tävlingsjuryn uppmärksammade särskilt företagets modiga och förutsättningslösa tillväxthistoria, där företagarens tydliga mål för global framgång har varit centrala. Företaget inledde sin verksamhet vid en utmanande tidpunkt under våren 2020 och har lyckats utöka verksamheten trots globala utmaningar. 

– Det här företaget var redan från början ämnat att bli globalt. Det är tydligt att företaget har potential för en stark tillväxt och har redan idag 34 återförsäljare. De största marknaderna, förutom Europa, är USA och Kanada. Dessutom har man genomfört marknadsöppningar i Nya Zeeland och Sydkorea. Det är imponerande och ett bevis på företagarens målmedvetenhet och tydliga målsättningar, säger Piia Malmberg, vd för Nyföretagarcentralerna i Finland rf.

Publikens favorit strävar efter att tillhandahålla de bästa krävande barnskyddstjänsterna i Finland

Företagarna bakom Ehot Oy Ville Rouhiainen, Tommi Mustonen och Matti Kortelainen berättar att de strävar efter att tillhandahålla tjänster som respekterar barnet och tar hänsyn till individuella behov. Företagarna har gjort stora satsningar särskilt på personalresurser och personalens kompetens och har dessutom betydligt fler anställda med yrkesövergripande kunskaper än vad som krävs för verksamhetstillståndet. 

Företaget har en enhet för särskild omsorg med sex platser för omhändertagna barn som befinner sig i en mycket svår situation och en enhet med sju platser för långvarigt boende på krävande nivå. I samma fastighet finns dessutom två bostäder för eget hushåll.

– När företaget grundades satte man som mål att tillhandahålla de bästa barnskyddstjänsterna på krävande nivå i Finland. Efter tre och ett halvt års verksamhet kan vi konstatera att vi har uppnått målet eller åtminstone kommit mycket nära målet. Både återkopplingen och resultaten har varit mycket positiva. Platserna är ständigt tillsatta, och återkopplingen från klienterna är mycket positiv. Även kontinuiteten avseende personal och deras trivseln visar att vi på det här mest krävande området inom barnskyddet gör mycket rätt, säger företagarna. 

– Barnskyddet är en känslig, reglerad och krävande bransch. I det här fallet arbetar företagarna med de mest krävande delarna inom sektorn. EHOT Oy försöker särskilja sig från sina konkurrenter bland annat genom en stark och yrkesövergripande personalresurs, bra ledarskap, moderna lokaler och en bra placering. Publikens röster stödjer bevisen på att mycket har gjorts rätt, säger Piia Malmberg. 

Från vänster till höger: Piia Malmberg (Nyföretagarcentralerna i Finland rf), Anna Lauttamus-Kauppila (PRH), Tommi Mustonen (Ehot Oy), Matti Kortelainen (Ehot Oy), Ville Rouhiainen (Ehot Oy), Kimmo Tossavainen (KX-Treeshears Oy), Minna Sillanpää (OmaSp), Reino Meriläinen, Jari Huovinen (EK).

Årets Nyföretagare

Nyföretagarcentralerna i Finland rf utser årligen Årets Nyföretagare på nationell nivå. Förutom företagaren som väljs av juryn, utses även publikens favorit genom en öppen onlineröstning. 

I tävlingen belönas företagare som har startat sitt företag med hjälp av Nyföretagarcentrum och vars företagsverksamhet har varit framgångsrik. Årets nyföretagare som väljs av juryn belönas med 5 000 euro och publikens favoritpris med 2 500 euro.

– Det är oerhört viktigt att de blivande entreprenörerna får professionell rådgivning i det inledande skedet för företaget, eftersom det har visat sig öka företagens livskraft, säger Piia Malmberg. 

Årets vinnare valdes av en jury som bestod av Reino Meriläinen, styrelseordförande för Nyföretagarcentralerna i Finland rf, Jari Huovinen, vice styrelseordförande och ledande expert på Finlands Näringsliv EK, Minna Sillanpää kommunikationsdirektör för den huvudsakliga samarbetspartnern Oma Säästöpankki samt Anna Lauttamus-Kauppila direktör för samarbetspartnern Patent- och registerstyrelsen.

Mer information
Nyföretagarcentralerna i Finland rf, verkställande direktör Piia Malmberg
piia.malmberg@uusyrityskeskus.fi
tfn 044 0309 850

KX-Treeshears Oy
verkställande direktör Kimmo Tossavainen
kimmo@kx-treeshears.fi

Ehot Oy
verkställande direktör Ville Rouhiainen
ville.rouhiainen@ehot.fi