23.08.2021

Fler nya företag grundas nu än före coronan – ”Extremt god nyhet”

I januari–juni grundades via Nyföretagarcentralerna en tredjedel fler företag än under motsvarande period år 2020 och ett par procent fler än under motsvarande period år 2019, före coronapandemin. Intresset för företagande har ökat jämnt runt om i Finland. Den färska Nyföretagaröversikten berättar om vem som grundade företag, vilka företag som grundades och vilka fenomen som kunde observeras inom nyföretagandet under årets första hälft.

Med hjälp av den avgiftsfria företagsrådgivningen på nyföretagarcentralerna grundades sammanlagt 3 420 nya företag i januari–juni. Det är 34 procent mer än under jämförelseperioden år 2020 och två procent mer än före coronapandemin, under jämförelseperioden år 2019.

Två tredjedelar (67 %) av de 5 117 kunder som besökte företagsrådgivningen grundade ett företag. I allmänhet blir cirka hälften av rådgivningens kunder företagare.

– Intresset för företagande har ökat. Att en större andel av kunderna hos rådgivningen har grundat ett företag innebär att intresset för konkret omvandlats till företagande. Det är en extremt god nyhet i den här tiden, där coronan fortfarande pressar företagen och landets ekonomi, säger Anssi Kujala, styrelseordförande för Nyföretagarcentralerna i Finland rf.

Efterfrågan på företagsrådgivning har ökat under undantagsförhållandena

Enligt Patent- och registerstyrelsens statistik registrerades 23 procent mer nya företag i januari–maj än året innan. Vid nyföretagarcentralerna var ökningen 11 procent större, vilket visar att allt fler söker nu hjälp med planeringen av affärsverksamhet. Företagsrådgivningen hade 23 procent mer nya kunder än ett år tidigare.

Intresset för företagsrådgivningen syns också i deltagarmängderna på de riksomfattande informationsmötena som ordnas på distans. På bara några månader har Nyföretagarcentralernas gemensamma företagarinformationsmöten, som startade i början av sommaren, lockat nästan 500 deltagare.

– I vår kundkrets råder både entusiasm och beredskap. I dag är människor beredda på att klara sig under undantagsförhållandena redan när de grundar sina företag, och fler anser att det är viktigt att få en opartisk företagsrådgivares åsikter och råd än tidigare. Det är ett uteslutande positivt fenomen eftersom det omsorgsfulla förberedande arbetet gör att de nya företagen är starkare och lönsammare, konstaterar Susanna Kallama, VD för Nyföretagarcentralerna i Finland rf.

Undersökningar visar att 80 procent av de företag som grundas med hjälp av nyföretagarcentralernas rådgivning är fortfarande verksamma om fem år. Motsvarande siffra för alla företag som grundas i Finland är endast 50 procent.

BILAGOR Jämförelse av Nyföretagarcentralerna 1.1.-30.6.2021